بررسی الگوهای حل و فصل منازعات و ارائه مدل بهینه حل منازعات سرزمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 ـ دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به تناسب نیازهای گوناگون جوامع بشری، عوامل مختلفی می‌توانند منازعات بین‌المللی را به‌وجود آورند. شدت این منازعات در نقاط مختلف جهان بسته به میزان اهمیت استراتژیک هر منطقه متغیر است. با این حال، همه مناطق ژئوپلیتیک جهان کم و بیش منازعه و کشمکش را تجربه کرده‌اند. تاکنون پژوهشگران نظریه‌های مختلفی برای حل و فصل این منازعات ارائه کرده‌اند. با بررسی نظریات مختلف حل و فصل منازعات بین‌المللی و بکارگیری روش تحلیلی و انتقادی، پژوهش حاضر این فرضیه را مورد ارزیابی قرار داده است که «به دلیل ویژگی‌های خاص منازعات سرزمینی، الگوی حل و فصل آنها متفاوت از روش‌های بکار رفته در سایر کشمکش‌های بین‌المللی است و نیازمند ارائه الگوی ویژه است». این بررسی نشان می‌دهد که حل و فصل منازعات سرزمینی سرشتی منطقه‌ای داشته و مستلزم بکار گیری همزمان تاکتیک‌های متنوع و نسبتاً فراوان سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Model of Conflict Resolution and Propounding Optimum Model for Resolving Territorial Conflicts

نویسندگان [English]

  • Pirouz Mojtahedzadeh 1
  • Hossein Rabiee 2
1 - Associate Professor of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran
2 - Ph.D Student of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

With regard to various requirements of human society, many factors could cause international conflicts. The strategic value of a region in which a conflict is occurred is deciding factor in the violence of the conflict. Nevertheless, all of the geopolitical regions of the world have been the scene of conflict to some extent. The theorists have propounded several theories about the resolution of these conflicts. In this essay, with a critical and analytical method, the various theories of international conflict resolution are analyzed and this hypothesis is assessed.
Because of the specific characteristics of territorial conflicts and inadequacy of the methods of resolving the other kinds of international conflicts in resolving the territorial ones, some particular Models must be developed which are capable of representing their characteristics. This research shows that the resolution of territorial conflicts is regional by nature and needs various political, economical and even military tactics simultaneously.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • International conflict
  • Territorial conflict
  • Conflict Resolution