بررسی و تحلیل تحولات ژئوپلیتیکی ترکیه و تأثیر آن بر ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران

2 - دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

عضویت احتمالی ترکیه در اتحادیه اروپا که در این مقاله در قالب یک سناریوی ژئوپلیتیکی مطرح شده است، باعث بهبود موقعیت ژئوپلیتیکی ایران خواهد شد. این فرضیه اصلی که ادعای مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد مبتنی بر نُه متغیر مطالعاتی به شرح زیر است: بهبود و تقویت روابط جهان غرب با جهان اسلام و امکان بهبود روابط ایران با اتحادیه اروپا، امنیت بیشتر مرزهای ایران، افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در ایران، دسترسی آسان به بازارهای فرامنطقه‌ای، افزایش اهمیت انرژی ایران، تضعیف مثلث آمریکا ـ ترکیه و اسرائیل، حل و فصل مسئله کردها، احتمال عضویت ایران در اتحادیه اروپا و افول پان‌ترکیسم. این تحولات که پیامدهای سناریوی ژئوپلیتیکی نوین ترکیه می‌باشند ـ نسبت به ژئوپلیتیک سنتی ترکیه که اساساً با هدف به چالش کشیدن موقعیت ژئوپلیتیکی ایران طرح‌ریزی شده است ـ در جهت بروز فرصتهای ژئوپلیتیکی ایران در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Analyses of Turkey Geopolitical Evolutions and Effects on Iran

نویسندگان [English]

  • Rasoul Afzali 1
  • Majid Hosseini 2
1 - Assistant Professor of Political Science, Tehran University
2 - Ph.D Student of Political Science, Tehran University
چکیده [English]

The probable membership of Turkey in the European Union,  proposed in the form of a geopolitical scenario, will improve Iran’s geopolitical situation. This is the main hypothesis of the present paper which is based on nine variables. These variables analyzed in comparison with the traditional geopolitical indexes of Turkey are as follows: The improvement and enforcement of Islamic world interrelationship, the possibility of improvement of relations between Iran and EU, more security in Iranian borders, increase in economic investment in Iran, easy access to trans-regional markets, increase in importance of energy in Iran, weakening the triangle of the United States, Turkey and Israel; The settlement of the Kurdish crisis; The probability of Iran’s Membership in the EU and the decline of Pan-Turkism. These developments that are the outcome of modern geopolitical scenario are in the direction of creation of geopolitical opportunities for the traditional geopolitics of Turkey that is essentially planned to challenge Iran’s geopolitical situation.
    
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geeopolitics
  • EU
  • Regional System
  • Turkey
  • Iran