تغییر کدهای ژئوپلیتیکی هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه پتنا، هندوستان

2 ـ استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه پتنا، هندوستان

3 ـ دانشجوی جغرافیای سیاسی، دانشگاه پتنا، هندوستان

چکیده

این تحقیق منجر به کشف دلایل تغییر کدهای ژئوپلیتیکی هند از رویکرد غیرمتعهد به رویکرد برتری جویی و تسلط نه تنها در سطح منطقه‌ای بلکه در سطح جهانی می‌پردازد. با چند قطبی شدن جهان، نظام غیرمتعهدها  به عنوان میراث نهرو از میان رفت. هم اکنون هند به عنوان یکی از این قطب‌ها ظهور یافته است. تهدیدات و فشارهای مداوم توسط همسایگان کوچک و بزرگ این کشور را مجبور کرده است که کد ژئوپلیتیکی خود را به نظامی بازدارنده تغییر بدهد و این احتمالاً به تصدیق این نکته خواهد پرداخت که هند از قدرتی منطقه‌ای به قدرتی فرامنطقه ای تبدیل شده است.
    

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

India’s Changing Geopolitical Code: an Attempt at Analysis

نویسندگان [English]

 • Sudeepto Adhikari 1
 • Akhouri Radha Krishna Sinha 2
 • Mukul Kamle 3
1 -Full Professor of Political Geography, Patna University, Patna, Bihar, India
2 Assistant Professor of Political Geography, Patna University, India
3 - Research Scholar, Department of Geography, Patna University
چکیده [English]


The study attempts to enquire into reasons leading to changes in India’s geopolitical code, from non-aligned approach to one of hegemonic and domination, not only at the regional level, but also at the global level. With the world becoming multi-polar, the non-aligned code of the Nehruvian legacy became redundant. India has emerged as one of the poles. Consistent threats and pressures from the smaller and larger neighbours have necessarily compelled India to re-shape her geopolitical code to one of ‘restraint’ hostility. And this, probably, made India an acknowledged power, from a regional power to a ‘weltmacht.’

کلیدواژه‌ها [English]

 • India
 • Foreign Policy
 • Foreign Relations
 • Non-Aligned Movement
 • Geopolitical Code
 • China
 • Pakistan
 • USA
 • USSR
 • Russia