الگویابی دوران گذار سیاسی در انقلاب ها مطالعه موردی: انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 ـ استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

3 ـ دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این تحقیق دوره گذار سیاسی (انقلاب اسلامی ایران) مورد مطالعه قرار می‌گیرد. تحقیق حاضر به شیوه تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به منظور الگویابی دوره‌های گذار سیاسی انجام گرفته که نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ساختارهای قانونی و دولتی در دوره بعد از انقلاب بر مبنای ایدئولوژی‌های انقلاب سربرآورده و به رسمیت شناخته شده‌اند. بیشتر حوادث بعد از انقلاب از قبیل اشغال سفارت آمریکا، صدور انقلاب، بحران‌های داخلی و قومی مانند بحران‌های کردستان و آذربایجان، چالش‌های ژئوپلیتیکی فراروی انقلاب اسلامی ایران بود. پیدایش رقابت سیاسی میان گروه‌ها و سردمداران انقلاب منجر به ادعاهای قبیله‌ای مالکیت قدرت و شکل‌گیری ساختارهای انقلاب شد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transformation Pattern in the political Transition Period of the Revolutions Case Study: Islamic Revolution of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hafeznia 1
  • Zahra Ahmadypur 2
  • Ebrahim Roumina 3
1 -Full Professor of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran
2 - Assistant Professor of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran
3 - Ph.D Student of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

Abstract
In this research, the period of political transition has been studied with reference to revolution. 
The current research applied descriptive and analytical methods with the use of library resources and documents in order to focus on the pattern of post-revolutionary political transition period of the Islamic revolution in Iran. Results show that governmental and constitutional structures in the post-revolutionary period were institutionalized on the basis of elite revolutionary ideology, and most of the incidents after Iranian revolution such as export of revolution, seizure of American embassy, and ethnical internal crises such as those of Kurdistan and Azerbaijan became the layout for the future geopolitical challenges of Iran. Emerging political competition among political groups and revolutionary elites, possession of power ethnical claims, and formation of revolutionary structures etc were happened. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political transition
  • Islamic Revolution
  • Power structure
  • Revolution
  • Iran