الزامات دریانوردی، دریایی‌گرایی و چشم‌انداز نیروی دریایی کره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ـ دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه هامبورگ، آلمان

چکیده

جغرافیدان اتریشی، الکساندر سوپان با کار خود  تحت عنوان راهبردهای عمومی جغرافیای سیاسی کمک عمده‌ای به ژئوپلیتیک آلمان کرده است. جنبه کمّی کارش شامل دو نوآوری می شود: ضریب دریایی که رابطه مرزهای دریایی به مرزهای خشکی را تعیین می‌کند. و ضریب فشار که کمّیت رابطه فشار بیرونی به فشار درونی را بر حسب قدرت تعیین می‌کند. در این مقاله نویسنده سعی بر به کارگیری این مدل در جهت نتیجه‌گیری یا کشف این رابطه در مورد کشورهای شمال شرقی  آسیا را دارد تا به کمک نتایج حاصله، به بحث در رابطه با الزامات و انتظارات دریایی در دو کره بپردازد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Navigare Necesse Est! Maritimity and the Prospect of a Korean Blue Water Navy

نویسنده [English]

  • Karl Hwang
-Ph.D Student of Political Science, Hamburg University, Germany
چکیده [English]


Alexander Supan (1847-1920), an Austrian geographer, was a major contributor to German geopolitics with his work “Guidelines of General Political Geography” (Leitlinien der allgemeinen politischen Geographie). The quantitative aspect of his work consists of two innovations: (1) the maritimity quotient quantifying the relation of maritime borders to land borders and (2) the pressure quotient quantifying the relation of external pressure to internal pressure in terms of power. In this paper I use adaptations of these formulas to deliver results for several countries that have relevance for Northeast Asia, explore the relationship to naval expenditure and, in the light of those results, discuss the implications and prospects for the two Koreas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitics
  • Maritimity
  • Pressure quotient
  • Naval spending
  • Korea