نگرشی تئوریک بر طراحی مدل بازدارندگی سیاست خارجی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ـ ‌استادیار روابط بین‌الملل و مطالعات استراتژیک، دانشگاه شیراز

چکیده

بازدارندگی یکی از مهمترین موضوعات حوزه مطالعاتی روابط بین‌الملل و مطالعات استراتژیک محسوب می‌شود. تهدیدات استراتژیک علیه دولتها و سیستم بین‌المللی آنارشیک سبب می‌شود که دولتها برای تحقق سیاست خارجی خود سیستمهای قدرت محور بویژه بازدارندگی را طراحی کنند. در این راستا تهدیدات استراتژیک قبل و بعد از انقلاب اسلامی نیز ایران را متمایل به طراحی این سیستم کرده است که در آن تنوعی از عوامل پیچیده و پویا بویژه شبکه استراتژیک مدل بازدارندگی سیاست خارجی ایران را شکل داده است. به این منظور مقاله الزامات مدل بازدارندگی ایران را بررسی کرده و از طریق تجزیه و تحلیل محیط و شبکه‌های استراتژیک موجود ارائه بینش علمی راجع به موضوع را سبب می‌شود. این نکته نیز قابل ذکر است که مدل بازدارندگی ایران تنوعی از طرفها را در بر‌گرفته و با تأکید بر شبکه‌سازی استراتژیک خواهان اعتبار‌بخشی به آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deterrence Model of Iran's Foreign Policy: A Theoretical Approach

نویسنده [English]

  • Farhad Ghasemi
- Assistant Professor of Iinternational Relations and Strategic studies, Shiraz university
چکیده [English]

Deterrence is one of the most important issues in international relations and strategic studies.  Strategic threats leads states to design power-centric systems especially deterrence. This paper argues how strategic threats, before and after the Islamic Revolution, led Iran to design this system.  It maintains that there are variety of complex and dynamic factors that has shaped Iran's foreign policy deterrence model. By analyzing strategic environment and networks, this study intends to provide a critical insight in identifying key problems of Iran's deterrence model. As conclusion, it is important to note that the Islamic Republic of Iran sought to enhance the credibility of its deterrent model by a relative emphasis on strategic network-building.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deterrence model
  • Foreign Policy
  • Iran