تبدیل ژئوپلیتیک جنگ به ژئوپلیتیک صلح (بررسی موردی: تأثیر سیاست خارجی افریقای جنوبی بر امنیت منطقه‌ای در دورة آپارتاید و پس از آن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ استاد روابط بین‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی

2 ـ پژوهشگر مرکز مطالعات آفریقا، دانشگاه تربیت مدرس

3 ـ دانشیار روابط بین‌الملل، دانشکدة روابط بین‌الملل

چکیده

افریقای جنوبی در طول چهار دهة دوران آپارتاید، به‌دلیل اتخاذ ‌ایدئولوژی تبعیض نژادی، با کشورهای همسایه و اعضای جامعة جهانی اختلاف داشت. ‌این سیاست پس از خروج پرتغال از جنوب افریقا در سال 1975، وضعیت منطقه را در ژئوپلیتیک جنگ قرار داد و سبب شد امنیت منطقه به‌خطر افتد. ‌این وضعیت انزوای بین‌المللی کشور را در پی داشت و تلاش سیاست‌گذاران کشور را به رفع مشکلات امنیتی با همسایگان و مسائل داخلی معطوف کرد.
با تغییر ساختار بین‌المللی، فشار بر دولت حاکم مبنی‌بر تغییر ‌ایدئولوژی و مذاکره با گروه‌های مخالف افزایش یافت و با تغییر کارگزاران (ماندلا و دکلرک) زمینه برای حذف آپارتاید فراهم شد. پس از روی کار آمدن دولت جدید، این کشور با اتخاذ ‌ایدئولوژی‌ای مبتنی‌بر واقع‌گرایی سیاسی، با الگو قرار دادن شعار احترام به حقوق بشر، عدالت و برابری، درصدد ترمیم روابط خود با نظام جهانی برآمد و هویت سیاسی خود را تغییر داد؛ به‌طوری‌که برای برطرف کردن بسیاری موانع و پیش‌فرض‌ها و به‌منظور حل مشکلات سیاسی و اقتصادی، با عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، از تمام امکانات خود برای ایفای نقش میانجی در منازعات منطقه‌ای جنوب صحرا و قارة افریقا استفاده کرد و سبب تغییر تصورات کشورهای همسایه و نظام بین‌الملل شد. ‌این سیاست، فضای ناامن منطقه را به‌سمت امنیت و توسعه تغییر داد و ژئوپلیتیک صلح را بر منطقه حاکم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on South Africa Foreign Policy before and after Apartheid era: From Geopolitics of War to Geopolitics of Peace

نویسندگان [English]

  • Mahmood Sariolghalam 1
  • Ahmad Bakhshi 2
  • Seyed Kazem Sajjadpour 3
1 - Full Professor, Shahid Beheshti University, Tehran
2 - Ph.D, African Studies Center, Tarbiat Modares University, Tehran
3 - Associate Professor, Faculty of International Relations, Tehran
چکیده [English]

During the four decades of apartheid era, the South Africa was in conflicts with its neighboring countries and other members of the world society, which resulted in international isolation. The pressure on the apartheid regime was increased, therefore the regime had to change its policy and negotiate with the opposition groups. Consequently the change of agents (de klerk, Mandela) paved the way for the complete elimination of the apartheid. The new regime after apartheid adopted a policy of "respect to human right, justice and equality" and therefore improved its relations with neighboring countries and international society. Thus new policy brought security, cooperation and development to the region.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • South Africa
  • Geopolitics
  • Apartheid
  • War and Peace