دگرگونی‌های ژئوپلیتیکی و تحول در مأموریت‌، ساختار و کارکرد نهادهای بین‌المللی (نمونة موردی: ناتو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ استاد علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 ـ دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل، دانشگاه جواهر لعل نهرو، هندوستان

چکیده

با تجزیة اتحاد شوروی و پایان یافتن نظام دو‌قطبی و جنگ سرد انتطار می‌رفت همة نهادها و ساختارهای برآمده از آن نیز از میان بروند، اما بر‌خلاف انحلال پیمان ورشو از‌سوی روسیه و اعضای سابق اردوگاه کمونیسم، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نَه‌تنها منحل نشد، بلکه با تأکید بر ناآرامی‌ها و بحران‌های سیاسی- اقتصادی- اجتماعی در شرق اروپا (بالکان) و مناطق مختلف اوراسیای مرکزی به‌زودی خود را برای ایفای وظایف جدید آماده ساخت. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که دگرگونی‌های ژئوپلیتیکی بر مأموریت، ساختار و کارکرد نهاد‌های بین‌المللی چه تأثیری داشته؟ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بهره‌گیری از منابع متعدد انجام شده است. در این نوشتار پیامد‌های دگرگونی‌های ژئوپلیتیکی پایان قرن بیستم بر نهادهای جهانی با تمرکز بر ناتو ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitical Transformations and Changes in the Mission, Structure and the Functions of International Organizations (Case Study: NATO)

نویسندگان [English]

  • Elaheh Koolaee 1
  • Mandana Tishehyar 2
1 -Full Professor of Political Science, University of Tehran
2 - Ph.D Candidate, Inernational Relations’s, JNU , India
چکیده [English]

After the collapse of the Soviet Union, and the end of the cold war, many observed that the institutions and structures of the old order, including the North Atlantic Treaty Organization (NATO) will be disintegrated. In contrary to the abolishment of The Warsaw Pact, NATO remained and has been reconstructed. The waves of unrest and turbulence in East Europe were an important factor to this event. This paper has used descriptive-analytic method to see the impacts of changing geopolitical arena on NATO. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitical change
  • NATO
  • Warsaw
  • America
  • the Soviet Union
  • Europe
  • Russia