پایایی و گسترش ناتو: نقش هژمونی آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

ناتو پس از فروپاشی شوروی نه تنها دچار فروپاشی نگردید بلکه قدرتمندتر شده و از لحاظ مأموریتی و جغرافیایی گسترش یافت. این مقاله با بررسی تئوریها و دیدگاههایی که کوشیده‌اند این پدیده را تبیین کنند. فرضیه نقش هژمونی آمریکا در این فرایند را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. ناتو به عنوان نهادی ارزشمند برای آمریکا، نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت هژمونی آمریکا و تداوم نفوذ این کشور در اروپا دارد و ابزار لازم برای تأثیرگذاری در تحولات منطقه‌ای و جهانی را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد. با توجه به این کارویژه‌های منحصربه‌فرد ناتو، آمریکا کوشیده است این نهاد فراآتلانتیکی را تقویت کند و با توسل به آن از ظهور و قدرت‌گیری نهادهای مشابه مستقل اروپایی جلوگیری نماید. ناتو بر این اساس نقش بیشتری در محیط امنیتی اروپای غربی، اروپای شرقی و سایر مناطق همجوار پیدا کرده و در تثبیت هژمونی آمریکا مؤثر واقع شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainability and expansion of NATO: The role of American Hegemony

نویسنده [English]

  • Bahador Aminian
چکیده [English]

After the  collapse of the U.S.S.R, NATO not only didn’t collapse but extended in it’s mission and geography. This article through the survey ot theorize and approaches which have tried to describe this phenomena, is analyzing the role of American hegemony, NATO as a valuable asset for the U.S, has a considerable role in the consolidation of American hegemony, and continuity of American influence in Europe. it gives America necessary means to impact on the regional and World events and Trends. The U.S has tried to strength this transatlantic organization and through which it prevents the rise of  similar, but independent organizations in the Europe. Accordingly NATO has found further role in the security environment of West Europe, Est Europe and other neiboring regions and is becoming effective in the consolidation of American hegemony.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • American hegemony
  • NATO
  • International System
  • West European
  • Security environment
  • Offensive Realism