ساخت ژئوپلیتیکی سیستم بین‌الملل نوین و استراتژی نظامی، امنیتی ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

ایالات متحده آمریکا پس از فراز و نشیبهای چند، سرانجام به عنوان هژمون سیستم بین‌الملل مطرح گردید. این فرایند از سه مرحله اساسی تشکیل شده است؛ مرحله نخست، مرحله شکل‌گیری کشور آمریکا و طرح آن به عنوان یکی از واحدهای سیستم بین‌الملل می‌باشد. این مهم در اواخر قرن 18 صورت گرفت. پس از آن آمریکا به مدد موقعیت جغرافیایی خود و با برگزیدن استراتژی انزوا زمینه‌های رشد و ترقی خود را فراهم ساخت. این مقاله مدلهای استراتژی نظامی و امنیتی ایالات متحده آمریکا را در ساختار ژئوپلیتیکی سیستم نوین بین‌الملل نشان می‌دهد. سیستم مذکور به هشت سیستم تابعه ژئوپلیتیک تقسیم شده و ایالات متحده به عنوان هژمون و کارگزار سیستم  بایستی سیستم کنترلی را برای آن، طراحی کند. مهمترین استراتژی آمریکا در این سیستم کنترل، استراتژی بازدارندگی گسترده و یکجانبه با مدلهای تلافی گسترده، پاسخ انعطاف‌پذیر، جنگ  و همکاری محدود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitical Constraction of New International System and USA’s Military- Security Strategy

نویسنده [English]

  • Farhad Ghasemi
چکیده [English]

This article present  the  models  of  u.s  security  and  military  strategy in  the  geopolitic structure of new internation system  after1989. principally  this system   is divided  to  eight  subsystem   or geopolitice  subsystem and u.s is hegemon and agent of  systemic order. Thus it should design control  system for that. The main strategy of U.S in  this control system is unilateral and  extended deterrence strategy with  models of massive retaliation, flexible respose, limited war and  limited cooperation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitic
  • strategy
  • Unilatral‌ Deterrence Strategy
  • Extensive Deterrence Strategy
  • Strategic Cycle