تحول مفهوم سرزمین در عصر جهانی‌شدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

2 ـ جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

سرزمین، یکی از پایه‌های اساسی علم جغرافیای سیاسی می‌باشد، اما هم‌اکنون بحثهای زیادی در رابطه با بی‌اهمیت شدن و از موضوع افتادن مفهوم سرزمین در عصر جهانی‌شدن وجود دارد. بحث سرزمین‌زدایی آنچنان محافل علمی و دانشگاهی را به خود جذب کرده است که انگار جهانی‌شدن به‌طور دقیق به معنای سرزمین زدایی می‌باشد. این مقاله با رویکردی نو و واقع‌گرایانه سعی دارد تا فرایند جهانی‌شدن را با نگاهی سرزمینی تحلیل کند. به‌این معنا که وجود فراملی گرایی یا فراسرزمینی شدن جریانها انکار نمی‌شود ولی به نوعی سعی در اثبات باز سرزمینی شدن جریانها و پدیده‌های گوناگون در عصر جهانی‌شدن دارد. بعلاوه، استدلال اصلی مقاله‌این است که قلمروسرزمینی ( سرزمین و مرز) در عصر جهانی‌شدن از بین نرفته بلکه کارکرد آن متحول شده است. این اعتقاد نیز وجود دارد که قلمرو سرزمینی به دلیل نیاز انسان به تفاوت – و هرآنچه که جغرافیاست- ماندگار بوده و جهانی‌شدن، فراملی شدن و.. جایگاه و نقش آن را در زندگی اشتراکی انسان از بین نمی‌برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evolution of the Concept of Territory at the Age of Globalization

نویسندگان [English]

  • Dorreh Mirheydar 1
  • Mohammad Raoof Heidaryfar 2
1 -Full Professor of Political Geography, University of Tehran
2 – Ph.D. of Political Geography, University of Tehran
چکیده [English]

Territory is one of the essential pillars of political geography. Nevertheless, there are a lot of discussion about dissubjectivity and unimportance of territory at the age of globalization. The discourses about deterritorialization have attracted the academic and scientific groups so much that some believe that Globalization equals deterritorialization.
This essay using a neo-realism approach has tried to analyze the process of Globalization having territorial vision. In other words, while it does not deny exterritorial and transnational processes but it put emphasis on reterritorialization of various phenomenon and processes at the age of globalization .The assumption is that territory and boundary are not to be obliterated, although their functions have changed . Likewise, it is believed in this paper that because the needs of human beings to variety and geography, territory will remain and globalization and transnationalization can not diminish its role and situation in the communal human life.      
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Territory
  • De-Territorialization
  • Re-Territorialization
  • State
  • Nation and Globalization