درهم تنیدگی آب، سیاست و محیط‌زیست در حوضه آبریز دجله و فرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

منابع آبی مشترک می‌توانند یک عامل هم برای مشارکت و همکاری و هم تنش و درگیری بین کشورهای ساحلی باشند. آب در کنار نفت، در حیات امنیتی و سیاسی منطقه غرب آسیا نقش و اهمیت ژئوپلیتیکی بسزایی داشته و دارد به گونه‌ای که مناسبات سیاسی و امنیتی بین کشورهای این منطقه را تحت­تأثیر جدی خود قرار داده است. حوضه دجله و فرات بعنوان یکی از پرتنش‌ترین حوضه‌های آبریز فرامرزی دنیا و بزرگ‌ترین حوضه آبریز فرامرزی در منطقه غرب آسیا، از درهم‌تنیدگی‌های متعدد تاریخی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلیتیکی با آب برخوردار است. بی‌اعتمادی سیاسی باقی‌مانده از گذشته و رقابت منطقه­ای بین کشورهای ساحلیِ رودخانه­های دجله و فرات تحت ساختار جنگ سرد، مناقشات آبی را از مسائل فنی به مسائل سیاسی و موردی برای تقابل به جای همکاری در منطقه تبدیل کرده است.  هدف از این مقاله، بررسی وضعیت هیدروپلیتیک حوضه آبریز فرامرزی دجله و فرات و بررسی اقدامات کشورهای ساحلی برای تسلط بر منابع مشترک این کشور با تمرکز بر پروژه آناتولی جنوب شرقی (گاپ) ترکیه است. نتایج مطالعات نشان می­دهد که ظرفیت سدها و سازه‌های احداث شده کشورهای ساحلی بر روی رودخانه فرات بیش از سه برابر آورد کل سالیانه این حوضه است. این در حالی­ست که ظرفیت این سازه‌ها بر روی رودخانه دجله حدود پنج برابر است. نتایج بیانگر درهم‌تنیدگی جدی مسائل آب و محیط‌زیست با مسائل سیاسی و امنیتی در این حوضه است. علاوه‌بر این، اثرات جدی تغییرات اقلیمی بر افزایش دما، کاهش بارش، همچنین کاهش میزان رواناب سطحی و کاهش پتانسیل تولید انرژی برقابی؛ در کنار عدم اعتماد و رقابت جدی کشورهای ساحلی برای تسلط هر چه بیشتر بر منابع آبی حوضه، نگرانی‌های بسیار جدی در خصوص آینده این حوضه ایجاد کرده است که در صورت ادامه رویکردهای گذشته، می‌تواند آب و اثرات زیست‌محیطی حاصل از ایجاد سازه‌های آبی را در این حوضه از فاز فنی- سیاسی وارد فاز نظامی- امنیتی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Complexity of Water, Politics, and Environment in the Euphrates and Tigris River Basins

نویسندگان [English]

 • Hojjat Mianabadi 1
 • azam Amini 2
1 Department of Water Engineering, ​Faculty of Agriculture Tarbiat Modares University
2 Assistant Professor of Law, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Intrduction
Shared water resources can be a source of both cooperation and conflict among riparian countries  (Mianabadi, Sheikhmohammady, Mostert, & Van de Giesen, 2014). Water, along with oil, plays a major geopolitical role in the security and political life of the West Asia region, and has had a serious impact on the political and security relations among the countries of the region. Among 286 transboundary river basins, the Euphrates and Tigris River Basins (ETRB), as one of the most challenging transboundary river basin in the world and the largest transboundary basin area in the West Asia, have diverse historical, political, security, economic, social, and geopolitical complexity with water. Building national security is a dominant phenomenon in the West Asia that has been under a dynamic interaction with water issues due to multiple controversies and relations of riparian countries of international rivers in this region. Accordingly, management and utilization of transboundary river absins, especially in this region, is more sensitive and complex than national and local basins (Mianabadi, Mostert, & Van de Giesen, 2015).
After the fall of the Ottoman Empire in the beginning of 20th century, three new countries including Turkey, Syria, and Iraq formed which were riparian states neighboring the Euphrates and Tigris rivers. With the collapse of this Empire, hydro-political activities of riparian countries for even more but limited domination over shared water resources in this basin have resulted in different political and security challenges in this critical area. Large scaled irrigation and hydropower projects that started in 1960s by riparian states of the ETRB, regarded as a threat to national security of the other neighboring countries and these countries made efforts to stop such attempts through various measures. For example, the tension between Iraq and Syria in 1975 over construction and operation of Tabqa dam in Syria and reduction in flow of the Euphrates River went on to the brink of a full-fledged war, as such that Iraq threatened Syria by bombing Tabqa dam. This conflict was the reason for these two to deploy their forces in boundaries of the other state, but ultimately, it ended through mediation of Saudi Arabia and USSR (Korkutan, 2001; Sadeghi, 1997). Some research reveal that at least 40% of the Euphrates flow to downstrearm riparians has been lost due to over-exploitation since 1972 and the overall flow of the river is expected to reduce further and faster in the coming decade, exacerbated by climate change (Shamout & Lahn, 2015).
Methodology
The purpose of this study is to investigate hydro-political status of ETRB and to examine measures of riparian states to dominate the shared water resources of the region, especially the Southeast Anatolia Project (GAP) by Turkey. Therefore, at first, we will introduce climate, geographical, and hydrological status of the region through an analytical-descriptive approach and by studying books and articles and collecting various data from valid scientific websites as well as analyzing different documents and information provided by international organizations including UNDP and UNEP. Then we will scrutinize Euphrates and Tigris river basin water utilization projects of Syria, Iraq, and Turkey, particularly GAP project. In addition, we briefly deliberate possible impacts of climate change on the region in a overview.
Result and discussion
The ETRB is a shared basin among seven countries consisting of Turkey, Iraq, Syria, Iran, Saudi Arabia, Kuwait, and Jordan. In most studies about the ETRB, three countries including Turkey, Iraq, and Syria- were investigated and Iran and Saudi Arabia are less examined and it has been confined to only taking them into account as being geographically present in this basin.
Table 1. The Euphrates and Tigris River Basin (N. A. Al-Ansari, 2013; N. Al-Ansari & Knutsson, 2011; ESCWA & BGR, 2013)
Country


Tigris River


Euphrates River
 


Catchment Area (km2)


Total Catchment Area (%)


Catchment Area (km2)


Total Catchment Area (%)
Turkey


54145


24.5


125000


28.2
Syria


884


0.4


76000


17.1
Iraq


123981


56.1


177000


39.9
Iran


41990


19


-


-
Saudi Arabia, Kuwait, Jordan


-


-


66000


14.9
Total


221000


100


444000


100
 
Table 2. Potential of Flow Generation and Length of the River in the ETRB

Country


Tigris River


 


Euphrates River


 
Length of the river (Kliot, 1994)


Water potential of the river and total catchment area (%) (Ibrahim & Sonmez, 2002; Kucukmehmetoglu, 2009; Lupu, 2002; TMFA (Turkish Ministry of Foreign Affairs), 1996)


Length of the river (Kliot, 1994)


Water potential of the river and total catchment area (%)
(Kaya, 1998; Kucukmehmetoglu, 2009; Lupu, 2002; Zawahri, 2006)
Turkey


400 km (32 %)


25240 (52 %)


1230 km (41 %)


31580 (89 %)
Syria


32 km (1%)


0


710 km (23 %)


4000 (11 %)
Iraq


1418 (77 %)


23430 (48 %)


1060 (36 %)


0
Total


1850 km (100 %)


48670 (100 %)


3000 (100 %)


35580 (100 %)

The contribution of Iran and Iraq is respectively 10% and 38%  (Kaya, 1998).
Summary of development projects in the ETRB
Table 3 indicates the capacity of constructed and under construction infrastructures of riparian states including -Turkey, Iraq, and Syria in the Euphrates and Tigris basin.
Table 3. Capacity of constructed and under construction infrastructures of the riparian states in the ETRB
River


Turkey


Syria


Iraq


Total


% of total flow of basin
Storage Capacity (BCM)


% of total Catchment


Storage Capacity


% of total Catchment


Storage Capacity (BCM)


% of total Catchment


 
The Tigris River Basin


17.6


35 %


1.5


3 %


130


260 %


149


Thrice
The Euphrates River Basin


98


325 %


17.7


59 %


37.6


125 %


153


Quintuple
Total


115.6


145 %


19.2


25 %


167.6


210 %


302


Three
eighths 
 
 
 
 
 
 
 
 
 As shown in this table, the capacity of constructed and under construction infrastructures of the riparian states on the Euphrates River basin contain more than three times of total annual runoff of the basin while this rate for the Tigris River is about five times. Despite this fact that about 89% of the Euphrates originates from Turkey, according to table 2, the country is able to store more than triple the annual average flow of the Euphrates basin. Furthermore, the storage capacity of Turkey’s structures and dams on the Tigris is 17.6 BCM that exceeds the natural annual average flow volume of the the Tigris at Cizre near borders of Turkey and Syria (approximately 16.8 BCM). It shows that Turkey is able to store the total water flowing in its territory in this basin.
In addition, the total capacity of the dams and structures constructed in Turkey on the Tigris and Euphrates rivers is more than 1.5 times the total, which is more than twice as large for Iraq.
Moreover, total capacity of constructed structures and dams of Turkey on Euphrates and Tigris is more than 1.5 times as high as the total natural flow of the basin, these numbers, however, is more than two times for Iraq. Table 6 also indicates that capacity of the constructed structures on the Tigris and Euphrates is more than 300 BCM, which is four times higher than the total available water resources in the basin. Among these, Turkey, Syria, and Iraq have allocated more than 40 percent, more than 6 percent, and near 54 percent of this capacity, respectively.
Conclusion
Results of this study indicate that there is a serious complexity between environmental issues and political and security problems in the region. Studies show that by mere focusing on a country and only concentrating on the GAP project including the Illisu dam on the Tigris, we cannot understand and analyze the complexity of hydro-political issues and challenges in this basin. In addition, the influential impacts of climate change include warming temperatures, decreases in precipitation, increases in the frequency or intensity of some extreme weather events, and runoff as well as the hydroelectric power generation decline, along with distrust and serious competition of the riparian states have led to serious concerns about the future of the basin.This can militarize and securitize water and environmental impacts of constructed hydro-structures rather than being a technical-political issue. Generally, some main overarching challenges concern riparians in this basin including climate change, the weak institutional capacity of the riparian states to cooperate over shared utilization of benefits of the basin, and last but not the least, historical background and mistrust among riparian countries. They could turn water and environmental impacts caused by construction of hydro-structures from the technical-political phase to the military-security once. To tackle these challenges, a comprehensive hydro-political approach that simultaneously considers legal, political, economic, technical and security aspects is essential to managing conflict in this basin. For this purpose, comprehensive studies along with holistic approach in the legal, political, economic, security and environmental fields are necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transboundary Waters
 • Hydropolitic
 • Euphrates and Tigris
 • Southeastern Anatolia Project (GAP)
 1.  

  1. Abd-El-Mooty, M., Kansoh, R., & Abdulhadi, A. (2016). Challenges of Water Resources in Iraq. Hydrology Current Research, 7(260), 1–8. https://doi.org/10.4172/2157-7587.1000260
  2. Adamo, N., Al-ansari, N., Sissakian, V. K., Laue, J., & Knutsson, S. (2018). The Future of the Tigris and Euphrates Water Resources in view of Climate Change. Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, 8(3), 59–74. Retrieved from http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1199706&dswid=5412
  3. Al-Ansari, N. (2016). Hydro-Politics of the Tigris and Euphrates Basins. Engineering, 8(3), 140–172. https://doi.org/10.4236/eng.2016.83015
  4. Al-Ansari, N. A. (2013). Management of Water Resources in Iraq: Perspectives and Prognoses. Engineering, 05(08), 667–684. https://doi.org/10.4236/eng.2013.58080
  5. Al-Ansari, N. A., Adamo, N., Sissakian, V. K., Knutsson, S., & Laue, J. (2018a). Water Resources of the Euphrates River Catchment. Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, 8(3), 1–20.
  6. Al-Ansari, N. A., Adamo, N., Sissakian, V. K., Knutsson, S., & Laue, J. (2018b). Water Resources of the Tigris River Catchment. Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, 8(3), 21–42.
  7. Al-Ansari, N., & Knutsson, S. (2011). Toward Prudent management of Water Resources in Iraq. Journal of Advanced Science and Engineering Research, 1, 53–67.
  8. Al-Murib, M., & Wells, S. (2016). Application of CE-QUAL-W2 on the Tigris River in Iraq. In World Environmental and Water Resources Congress 2016 (pp. 503–512). Reston, VA: American Society of Civil Engineers. https://doi.org/10.1061/9780784479858.052
  9. Altinbilek, D. (1997). Water and Land Resources Development in Southeastern Turkey. International Journal of Water Resources Development, 13(3), 311–332. https://doi.org/10.1080/07900629749719
  10. Altinbilek, D. (2004). Development and management of the Euphrates–Tigris basin. International Journal of Water Resources Development, 20(1), 15–33. https://doi.org/10.1080/07900620310001635584
  11. Amini, A., Mianabadi, H., & Nadaf, N. (2018). The Role of Diplomacy in the Paris Agreement. Geopolitics, 14(49), 148–175. Retrieved from http://journal.iag.ir/article_66684_en.html
  12. Bagis, A. I. (1997). Turkey’s Hydropolitics of the Euphrates-TigrisBasin. International Journal of Water Resources Development, 13(4), 567–582. https://doi.org/10.1080/07900629749647
  13. Beaumont, P. (1978). The Euphrates River—an International Problem of Water Resources Development. Environmental Conservation, 5(01), 35–43. https://doi.org/10.1017/S0376892900005257
  14. Beaumont, P. (1998). Restructuring of water usage in the Tigris-Euphrates Basin: The impact of modern water management policies. In J. Albert, M. Bernhardsson, & R. Kenna (Eds.), Transformations of Middle Eastern Natural Environments: Legacies and Lessons. Bulletin Series, No. 103. (pp. 168–186). New Haven, CT: Yale School of Forestry and Environmental Studies. Retrieved from http://environment.research.yale.edu/documents/downloads/0-9/103beaumont.pdf
  15. Biedler, M. (2004). Hydropolitics of the Tigris-Euphrates River basin with implications for the European Union. CERIS Centre Européen de Recherche Internationale et Stratégique, (Papers No. 1), 1–44.
  16. Bozkurt, D., & Sen, O. L. (2013). Climate change impacts in the Euphrates–Tigris Basin based on different model and scenario simulations. Journal of Hydrology, 480, 149–161. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.12.021
  17. DSI. (1995). Mardin-Ceylanpinar Ovasi Sulamlari Kati projesi Revize Planlama Raporu. Ankara, Turkey.
  18. DSİ. (2015). Southeastern Anatolia Project. General Directorate of State Hydraulics Works. Retrieved from http://www2.dsi.gov.tr/dijital/gap-brosur/files/assets/basichtml/page1.html
  19. ESCWA, & BGR. (2013). Inventory of Shared Water Resources in Western Asia. New York, NY. Retrieved from https://waterinventory.org
  20. FAO. (2009). Euphrates-Tigris river basin. Retrieved from http://www.fao.org/nr/water/aquastat/basins/euphrates-tigris/index.stm
  21. Fereshtehpour, M., Roghani, B., & Mianabadi, H. (2016). Geopolitical Challenges of Transboundary Ground Water Resources Governance; With Emphasis on Iran. Geopolitics, 11(39), 170–204. Retrieved from http://journal.iag.ir/article_55826.html
  22. Frenken, K. (2009). Irrigation in the Middle East region in figures; AQUASTAT Survey-2008. Rome, Italy. https://doi.org/978-92-5-106316-3
  23. GAP. (1990). The Southeastern Anatolia Project Master Plan Study. Retrieved August 26, 2018, from http://www.gap.gov.tr/
  24. Hillel, D. (1994). Rivers of Eden : the struggle for water and the quest for peace in the Middle East. Oxford University Press.
  25. Ibrahim, G., & Sonmez, B. (2002). Water issues among the riparian states of Euphrates and Tigris transboundary rivers. In S. Castelein (Ed.), From Conflict to Co-operation in International Water Resources Management: Challenges and Opportunities (pp. 278–286). Delft, The Netherlands: UNESCO.
  26. Kankal, M., Nacar, S., & Uzlu, E. (2016). Status of hydropower and water resources in the Southeastern Anatolia Project (GAP) of Turkey. Energy Reports, 2, 123–128. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2016.05.003
  27. Kaya, I. (1998). The Euphrates-Tigris basin: An overview and opportunities for cooperation under international law. Conflict Resolution and Transboundary Water Resources, 44, 1–10. Retrieved from https://ag.arizona.edu/OALS/ALN/aln44/kaya.html
  28. Kibaroglu, A., Klaphake, A., Kramer, A., Scheumann, W., & Carius, A. (2005). Cooperation on Turkey’s transboundary waters. Status Report commissioned by the German Federal Ministry for Environment Nature Conservation and Nuclear Safety. Nature Conservation and Nuclear Safety. https://doi.org/10.1007/978-3-642-19636-2
  29. Kibaroglu, A., & Scheumann, W. (2013). Evolution of transboundary politics in the Euphrates-tigris river system: New perspectives and political challenges. Global Governance, 19(2), 279–305.
  30. Kibaroglu, A., Scheumann, W., & Kramer, A. (Eds.). (2011). Turkey’s Water Policy: National Frameworks and International Cooperation (1st ed.). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-19636-2
  31. Kirschner, A. J., & Tiroch, K. (2012). The waters of Euphrates and Tigris: An international law perspective. Max Planck Yearbook of United Nations Law, 16, 329–394. https://doi.org/10.1163/18757413-90000021
  32. Kliot, N. (1994). Water resources and conflict in the Middle East. Progress in Human Geography (Vol. 24). London: Routledge. Retrieved from http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=zVqKRp62SJAC&oi=fnd&pg=PA13&dq=water+and+conflict&ots=GW08i9b78P&sig=V5RDRXJa_RmiISY2RPl_o0GvUoA
  33. Kolars, J. (1994). Problems of International River Management: Case of Euphrates and Tigris. In A. K. Biswas (Ed.), International waters of the Middle East -frome Euphrates -Tigris to Nile (pp. 44–94). Oxford University Press.
  34. Kolars, J., & Mitchell, W. A. (1991). The Euphrates River and the Southeast Anatolia Development Project. Southern Illinois University Press. Retrieved from http://www.amazon.com/Euphrates-Southeast-Anatolia-Development-Project/dp/0809315726
  35. Korkutan, S. (2001). The Sources of Conflict in the Euphrates-Tigris Basin and Its Strategic Consequences in the Middle East. Master Thesis. Naval Postgraduate School Monterey, California, USA. Retrieved from http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA417543
  36. Kucukmehmetoglu, M. (2009). A Game Theoretic Approach to Assess the Impacts of Major Investments on Transboundary Water Resources: The Case of the Euphrates and Tigris. Water Resources Management, 23(15), 3069–3099. https://doi.org/10.1007/s11269-009-9424-3
  37. Kucukmehmetoglu, M., & Guldmann, J.-M. (2004). International water resources allocation and conflicts: the case of the Euphrates and Tigris. Environment and Planning A, 36(5), 783–801. https://doi.org/10.1068/a3670
  38. Lien, R. A. (1998). Still Thirsting: Prospects for a Multilateral Treaty on the Euphrates and Tigris Rivers Following the Adoption of the United Nations Convention on International Watercourses. Boston University International Law Journal, 16, 273–307.
  39. Lupu, Y. (2002). International Law and the Waters of the Euphrates and Tigris. Georgetown International Environmental Law Review, 14(2), 349–366. Retrieved from http://heinonlinebackup.com/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/gintenlr14&section=19
  40. M, Lorenz, F., & Erickson, E. (1999). The Euphrates Triangle: Security Implications of the Southeastern Anatolia Project. Washington, D.C: National Defense University Press.
  41. McCaffrey, S. (2007). The Law of International Watercourses (Second Edi). Oxford, UK: Oxford University Press. Retrieved from http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/Law/PublicInternationalLaw/GeneralPublicInternationalLaw/?view=usa&ci=9780199202539
  42. Mianabadi, H., Mostert, E., & Van de Giesen, N. (2015). Trans-boundary River Basin Management: Factors Influencing the Success or Failure of International Agreements. In K. W. Hipel, L. Fang, M. H. Bristow, & J. Cullmann (Eds.), Conflict Resolution in Water Resources and Environmental Management (p. 291). Berlin, Germany: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14215-9_7
  43. Mianabadi, H., Sheikhmohammady, M., Mostert, E., & Van de Giesen, N. (2014). Application of the Ordered Weighted Averaging (OWA) method to the Caspian Sea conflict. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 28(6), 1359–1372. https://doi.org/10.1007/s00477-014-0861-z
  44. Mokhtari, H., & Ghaderi, M. (2008). Prospects of Middle East in 2025; Case studies: Euphrates and Tigris, Jordan and Nile river basins. Geopolitics, 4(1), 36–74.[in persian]
  45. Morris, M. E. (1997). Water and conflict in the Middle East: Threats and opportunities. Studies in Conflict & Terrorism, 20(1), 1–13. https://doi.org/10.1080/10576109708436023
  46. Özdoğan, M. (2011). Climate change impacts on snow water availability in the Euphrates-Tigris basin. Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 8(2), 3631–3666. https://doi.org/10.5194/hessd-8-3631-2011
  47. Sadeghi, S. S. (1997). Hydropolitics and water crisis, The prospective challenges in Middle East and Persian Gulf. Political & Economic Ettela’at, (115–116), 200–207.
  48. Salman, M. (2004). Institutional Reform for Irrigation and Drainage in Syria: Diagnosis of Key Elements.
  49. Shamout, N., & Lahn, G. (2015). The Euphrates in Crisis Channels of Cooperation for a Threatened River. Chatham House. Retrieved from https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20150413Euphrates_0.pdf
  50. TMFA (Turkish Ministry of Foreign Affairs). (1996). Water Issues between Turkey, Syria and Iraq. Turkish Ministry of Foreign Affairs, Dept. of Regional and Transboundary Waters. Ankara, Turkey.
  51. Toybiyik, S. . S. (2003). The Impact of the Southeastern Anatolia Project on the Interregional Inequalities in Turkey. The Middle East Technical University. Retrieved from http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/1043223/index.pdf
  52. TUMAS. (1991). Ceylanpinar Region Groundwater Feasibility Report. Ankara, Turkey.
  53. Ugur, M. A., & Moomaw, W. R. (2009). Strategic factors in developing effective transboundary water resources regimes: The case of Tigris-Euphrates basin. Tufts University. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/305130222?accountid=13042%5Cnhttp://oxfordsfx.hosted.exlibrisgroup.com/oxford?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&genre=dissertations+&+theses&sid=ProQ:ProQuest+Dissertations+&+Theses+Global
  54. UNEP, & Partow, H. (2001). The Mesopotamian Marshlands: Demise of an Ecosystem. Division of Early Warning and Assessment, United Nations Environment Program (UNEP) Nairobi, Kenya. Nairobi, Kenya. Retrieved from http://www.grid.unep.ch/activities/sustainable/tigris/marshlands/
  55. World Bank. (2001). Syrian Arab Republic Irrigation Sector Report (Vol. 22602–SYR). Washington, D.C. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/248751468777620327/Syria-Irrigation-sector-report
  56. Zaitchik, B., Smith, R. J., & Hole, F. (2002). Spatial analysis of agricultural land use changes in the Khabour river basin of northeaster Syria. In Land Satellite Information IV: FIEOS. Denver, Colorado.
  57. Zawahri, N. A. (2006). Stabilising Iraq’s Water Supply: what the Euphrates and Tigris rivers can learn from the Indus. Third World Quarterly, 27(6), 1041–1058. https://doi.org/10.1080/01436590600850467