مشابهت یابی مقالات ارسالی

بر اساس قرارداد با شرکت سیناوب تمامی مقالات ارسالی به مجله ژئوپلیتیک قبل از ورود به فرآیند داوری، توسط نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب، همتایاب و سمیم نور کنترل می شود و در صورت مشاهده تخلف، گزارش آن علاوه بر نویسندگان به دانشگاه یا سازمان مربوطه آنها نیز ارسال و از طریق مراجع  قانونی پی‌گیری خواهد شد. 

 

duplichecker      همیاب