حصر جغرافیایی و منافع به عنوان سدی عظیم در برابر تجزیه عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار روابط بین الملل، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3 دانشیار روابط بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پس از تصرف سرزمین‌های عراق به خصوص موصل توسط داعش، موضوع تجزیه عراق دوباره به شکل جدی‌تری مطرح گردید و امروز نیز بحث تجزیه این کشور پس از سقوط داعش و شکست آن در موصل بیشتر در محافل سیاسی مطرح است. هدف اصلی این پژوهش بررسی این موضوع است که منازعات قومی و مذهبی به اندازه کافی قدرتمند هستند تا به تجزیه عراق منجر شود؛ با ملاحظه تحولات اخیر در عراق با عنوان منازعات قومی و مذهبی، پرسش اصلی این است که این وضعیت می‌تواند تهدیدی برای تمامیت ارضی عراق باشد یا نه؟ با ملاحظه و رصد مواضع گروه‌های داخلی عراق، منافع ایالات متحده آمریکا و کشورهای همسایه عراق شامل ایران، عربستان سعودی و ترکیه حکایت از آن دارد که تجزیه عراق به نفع این کشورها نیست و باعث تنش بیشتر در منطقه می‌شود. در این تحقیق نقش عناصر ملی، بین المللی یا داخلی و خارجی در سیاست و جامعه عراق مورد تحلیل قرار گرفته است. بررسی تأثیر سه متغیر کردی، سنی و شیعی بر تجزیه یا یکپارچگی عراق نشان‌دهنده این است که متغیر کردی بیشترین تأثیرات مثبت و تشدیدکننده را بر تجزیه عراق دارد و دو متغیر دیگر از قابلیت کمتری برای بردن عراق به سمت تجزیه برخوردارند. با این حال، منافع کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و حصر جغرافیایی عراق مانع بزرگی بر سر تجزیه عراق است.
    
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographical Restriction and Interests as a Bulwark against Disintegration of Iraq

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zaman Rastgoo 1
  • Ali Akbar Asadi 2
  • Syed Masoud Mousavi Shafaee 3
1 PhD Student of International Relations, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of International Relations, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
3 Associate Professor of International Relations, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the wake of the capture of Iraqi lands, especially Mosul by the ISIS, the talk of disintegration of Iraq was ever more serious in political circles. The idea is still at issue even after the collapse of the ISIS and its defeat in Mosul. The main objective of this study is to examine whether ethnic and religious conflicts are powerful enough to lead to Iraq’s disintegration. Considering the recent developments in Iraq with pretexts of ethnic and religious conflicts, the question considered in this article is whether this situation could pose a threat to the territorial integrity of Iraq or not? Monitoring the positions of internal groups of Iraq, U.S. interests as well as neighboring countries including Iran, Saudi Arabia and Turkey indicates that disintegration of Iraq would not be beneficial for these countries and it will cause farther violence in the region. In this research, the roles of certain Foreign & domestic or International & national elements in the Iraqi politics and society are being analyzed. A study of the effect of the three variables of Kurds, Sunnis and Shias on Iraqi disintegration or integrity indicates that the Kurd variable has the largest contributing effect on Iraq disintegration while the other two variables show lesser potential for driving the country towards disintegration. Nevertheless, the interests of the regional and trans-regional states combined with the geographical situation of Iraq as a landlocked territory prove to be an obstacle in the way of disintegration of the country. According to the findings of this research, the territorial disintegration of Iraq does not seem to be a viable scenario and territorial integrity of Iraq is more consistent with the objectives and interests of local communities and foreign governments.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decomposition of Iraq
  • Identity Crisis
  • Iraq’s neighbors
  • United States of America
  • Geographical restriction
  • Independence referendum