کسب درجه Q1 توسط مجله ژئوپلیتیک در سامانه نشریات علمی جهان اسلام

کسب درجه Q1 توسط مجله ژئوپلیتیک در سامانه نشریات علمی جهان اسلام

مجله ژئوپلیتیک در آخرین ارزیابی پایگاه استنادی جهان اسلام که اواخر بهمن 1398 منتشر شده است. موفق به کسب درجه Q1 شده است. با تشکر از هیات تحریریه محترم مجله، هیات مدیره محترم انجمن، ارکان اجرایی، ویراستاران محترم و نیز صاحبان محترم مقالات، داوران گرامی و همکاران عزیز دفتر انجمن و بالاخره از پشتیبانان محترم مجله ژئوپلیتیک، که موفقیت کسب شده مرهون زحمات بی دریغ ایشان است. امید آنکه موفقیت کسب شده تداوم داشته باشد. جهت دسترسی به جزئیات خواهشمند است به آدرس مشخصات نشریه در پایگاه ISC:
https://jcr.isc.gov.ir/jDetails.aspx

مراجعه فرمایید.