بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

A

M

  • mohseni، sajad [1] دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • Moskalenko، اولگا [1] دانشگاه ایالتی سواستوپول، موسسه علوم اجتماعی و روابط بین الملل، 299058، فدراسیون روسیه، سواستوپول، ul.Universitetskaia، 33.