بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

  • ضرغامی، ابراهیم [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

A

I

  • Iqbal Dawar، Asif [1] Development Studies, Lisbon School of Economics and Management, University of Lisbon, Portugal.

K

M

  • Moskalenko، اولگا [1] دانشگاه ایالتی سواستوپول، موسسه علوم اجتماعی و روابط بین الملل، 299058، فدراسیون روسیه، سواستوپول، ul.Universitetskaia، 33.