تماس با ما

فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک

نشانی:
تهران ـ خیابان سمیه- جنب برج سپهر- ساختمان خاقانی- ورودی غربی- طبقه پنجم- واحد ۴۶، انجمن ژئوپلیتیک ایران

پست الکترونیک: journal@iag.ir

تلفن: ۸۸۳۴۲۴۸۸


CAPTCHA Image