دلایل تمرکز راهبرد آمریکا به سمت آسیا- پاسیفیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تأثیرگذاری حوزه آسیا - پاسیفیک بر معادلات امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی به ‌ویژه وجود قدرت‌های نوظهور در منطقه، اهمیت آن را در معادلات امنیتی و خط‌مشی‌های راهبردی دیگر بازیگران و به‌خصوص آمریکا، بیش از بیش افزایش داده است. و همین مسئله باعث تغییر رویکرد امریکا به سمت پاسیفیک و تمرکز استراتژی‌ها و راهبردهای این کشور دراین حوزه شده است. پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که جایگاه آسیا- پاسیفیک در آینده نظام جهانی، سبب تغییر راهبرد آمریکا به سمت این منطقه شده است. روش شناسی پژوهش مبتنی بررویکرد استدلالی وروش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیازاز روش کتابخانه ای، گرداوری شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که افزایش قدرت اقتصادی و نظامی چین، تضمین دسترسی آزاد به منافع مشترک، تأمین امنیت خطوط تجاری دریایی، مقابله با توسعه موشک‌های دور برد کره شمالی، تقویت اتحاد امنیتی آمریکا با کشورهای همسو و توسعه لیبرالیسم در منطقه از مهم‌ترین دلایل تغییر راهبرد ایالات متحده آمریکا به سمت حوزه آسیا- پاسیفیک بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the reasons for focusing the US strategy towards Asia-Pacific

نویسندگان [English]

 • Ebrahim zarghami 1
 • Hamidreza mohamadi 2
 • havva valizadeh 1
1 دانشجو
2 Beheshti university
چکیده [English]

In recent years, the influence of Asia and Pacific on the global and regional geopolitical equations and prediction of power balance has made Americachange its approach to Pacific and the focus of its strategies in this area. It is assumed that Asia-Pacific position in the future of global system has changed America’s strategy toward this region.
The methodology of this research is based on the argumentative approach and its method is descriptive-analytical and the information have been gathered from library method. Our findings showed that the most important reasonswhyAmerica changed its strategy toward Asia-Pacific regionareChina’simproving economic and military power, assuringfree access to the common interests, securingmaritime trading routes, preventingNorth Korea fromdeveloping long-range missiles, strengthening America’s security alliance with partner countries, and developing the Liberalism in the region. The impact of the Asia-Pacific area on regional and international security equations, especially the emergence of new powers in the region, has increased its importance in the security equations and strategic policies of other players, especially the United States

کلیدواژه‌ها [English]

 • Geopolitics
 • "Strategy"
 • Asia-Pacific
 • " America
 • China

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1397
 • تاریخ دریافت: 02 تیر 1397
 • تاریخ بازنگری: 12 تیر 1397
 • تاریخ پذیرش: 09 مرداد 1397