کلیدواژه‌ها = Representation
A Critical Geopolitical Analysis of the Representation of Africa in International Relations: Andrew Linklater’s Approach

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1402

Ali Esmaeili Ardakani


نقش سینما هالیوود در بازنمایی ژئوپلیتیک از خاورمیانه

دوره 16، شماره 60، دی 1399، صفحه 10-35

مرتضی قورچی؛ سپیده السادات موسویان


نقش تخیل‌پردازی جغرافیایی و بازنمایی ژئوپلیتیکی در تقسیم فضا به فضاهای ما و دیگری و خلق فضاهای ترس

دوره 16، شماره 60، دی 1399، صفحه 79-100

یونس رشیدی؛ زهرا احمدی پور؛ اکبر عالمی؛ مولود بیات


تحلیل ژئوپلیتیک؛ بازنمایی فضاهای ترس در سینما

دوره 14، شماره 50، شهریور 1397، صفحه 21-55

زهرا احمدی پور؛ یونس رشیدی


تحلیل حوزه‌های انتخاباتی استان گلستان بعد از انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 21، فروردین 1390، صفحه 14-40

زهرا احمدی‌پور؛ محمدرضا حافظ‌نیا؛ عبدالوهاب خوجم‌لی