کلیدواژه‌ها = Terrorism
Counterterrorism in Middle Eastern Foreign Policy of Iran (1971-2021)

دوره 19، شماره 72، دی 1402، صفحه 246-267

10.22034/igq.2023.160291

Shahrooz Shariati؛ Amir Hossein Vazirian


تحلیل الگوی فضایی- زمانی حملات تروریستی در ایران بین سال‏های 1357 تا 1397

دوره 19، شماره 69، فروردین 1402، صفحه 152-175

جواد اطاعت؛ علی اکبر دبیری؛ احمد طاهری؛ معصومه فروزان فر


تحلیل ژئوپلیتیکی تهدید تروریسم بوکوحرام در غرب آفریقا

دوره 16، شماره 59، مهر 1399، صفحه 203-228

مجید رسولی؛ شهروز شریعتی


تحلیل آسیب پذیری عناصر زیرساخت آب شهری در مقابل تهدیدات تروریستی

دوره 16، شماره 58، تیر 1399، صفحه 32-57

فاطمه بخشی شادمهری؛ سید هادی زرقانی؛ امید علی خوارزمی