ضرورت اتخاذ راهبرد ژئوپلیتیکی برای حل بحران‌های پاندمیک

سخن سردبیر

نویسنده

استاد تمام گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس


عنوان مقاله [English]

Che if Editor's note

نویسنده [English]

  • MohammadReza Hafeznia
Professor of the entire Department of Political Geography, Tarbiat Modares University