ژئوپلیتیک و توسعه طلبی ارضی آلمان نازی: تأثیر اندیشه‌های کارل هاسهوفر بر هیتلر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران

چکیده

ارتباط تاریخی میان دانش ژئوپلیتیک و رژیم آلمان نازی باعث شد تا این رشته در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم مدت‌ها مورد بی‌توجهی قرارگرفته و از محافل آکادمیک حذف شود، این مقاله با هدف بررسی رابطه میان ژئوپلیتیک و آلمان نازی به مطالعه چگونگی نفوذ اندیشه های کارل هاسهوفر بر هیتلر پرداخته وتاثیر آن بر سیاست خارجی رایش سوم و همچنین توجیهات علمی توسعه طلبی ارضی نازی ها را با روش توصیفی–تحلیلی ارزیابی می‌کند. یافته های این پژوهش نشان می‌دهد هاسهوفر با توسعه مفاهیمی همچون فضای حیاتی، اوتارکی، مرزهای سیال و ابرمنطقه ها در تحولات منتهی به جنگ جهانی دوم تأثیر گذار بود که از جمله می‌توان به پیمان ضدکمینترن، کنفرانس مونیخ، الحاق چکسلواکی و حمله به لهستان اشاره کرد، با این حال در آثار انگلیسی زبان منتشر شده نسبت به میزان تأثیر هاسهوفر و نقش دانش ژئوپلیتیک در تحولات جنگ جهانی دوم اغراق و سیاه نمایی صورت پذیرفته است، درحالیکه هاسهوفر در سال های جنگ اختلافاتی با نازی ها داشت و حمله به شوروی نیز مخالف نظریات وی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitics and Territorial expansionism in Nazi Germany: The influence of Haushofer ideas on Hitler

نویسندگان [English]

  • Seyed Nader Nourbakhsh 1
  • Farajolah Ahmadi 2
1 Political Geography, University of Tehran
2 Department of History, University of Tehran
چکیده [English]

The historical link between the classical geopolitics (especially the German Geopolitik) and Nazi Germany led to its decline for decades, so after the second world war, it was excluded entirely from academia. This paper aims to study the relationship between geopolitics and the Nazis to find the Haushofer's influence on Hitler and Nazi Germany's foreign policy as well as the scientific justification of Territorial expansionism in Nazi Germany through a descriptive-analytical approach. The findings of this study show that Haushofer played a vital role in the development of concepts leading to World War II from The Anti Comintern Pact between Germany and Japan, Munich Agreement between Nazi Germany and the United Kingdom, the annexation of the Sudetenland (Czechoslovakia), and finally, the invasion of Poland in 1939 via developing concepts such as the living space (Lebensraum), self-sufficiency (Autarky), Dynamic Frontiers, and Pan-regions. However, The English-language publications have exaggerated about the negative impact of Geopolitics on Nazis and Haushofer's role in World War II events, For example, Haushofer had different ideas with the Nazis during the War, and the attack on the Soviet Union was contrary to his views.

کلیدواژه‌ها [English]

  • German Geopolitics
  • Karl Haushofer
  • Hitler
  • Nazi Germany
  • World War II

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 20 اسفند 1398
  • تاریخ بازنگری: 16 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 17 تیر 1399