تحلیل ژئوپلیتیکی رابطه بین سرمایه‌ی اجتماعی و میزان انتظارات مردم از مسئولین مطالعه موردی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم

چکیده

پایتخت باتوجه به اهمیتی که در عنصر ساختار سیاسی فضا با کارکرد و هویت سیاسی – اداری داشته و تحولات آن نقش بی‌بدیلی در ژئوپلیتیک کشور و منطقه دارد. در حال حاضر سرمایه‌ی اجتماعی به یکی از مهمترین و پرکاربردترین مفاهیم در حوزه مطالعات اجتماعی مبدل گشته است. تحقیقات اقتصادی و جامعهشناسی اخیر نشان می‌دهد که سرمایه‌ اجتماعی بر روی متغیرهای اساسی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز اثرگذار است. سرمایه‌ی اجتماعی که دربردارنده ویژگی‌های اساسی سازمان‌های اجتماعی مثل شبکه‌ها، نرم‌ها و اعتماد می‌باشد همکاری و تعامل بین افراد را برای رسیدن به منافع مشترک افزایش می‌دهد. مطالعه‌ی حاضر به بررسی رابطه‌ سرمایه‌اجتماعی و میزان انتظارات مردم از مسئولین پرداخته است. این تحقیق بر مبنای نظریه سرمایه‌اجتماعی پاتنام و مدل تحقیقی ‌نای (در بررسی رابطه بین اعتماد و میزان انتظارات مردم از مسئولین در آمریکا) انجام شده است. مسئله‌ی اصلی که در این تحقیق به دنبال بررسی آن هستیم این است که افزایش انتظارات مردم از مسئولین چه تأثیری بر میزان سرمایه‌ی ‌اجتماعی آنان دارد. فرضیه اصلی که در این تحقیق به دنبال آزمون آن هستیم این است که در شهر تهران هراندازه میزان انتظارات مردم از مسئولین افزایش پیدا میکند، سرمایه‌ی اجتماعی و همچنین اعتماد آن‌ها به مسؤلین که به تعبیری مهمترین بخش سرمایه‌ی اجتماعی را تشکیل میدهد کاهش پیدا میکند. این تحقیق با روش پیمایش و با ابزار پرسش‌نامه انجام شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل تمامی شهروندان بالای 20 سال است که از طریق نمونه‌گیری تصادفی با طبقه‌بندی متناسب با اندازه انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitical Investigate the relationship between social capital and the expectations of people from the authorities (Case study Tehran)

نویسندگان [English]

 • mohammadreza amirzadeh 1
 • kioomars ashtarian 2
 • hadi mosaddegh 3
1 tehran university
2 tehran university
3 qom university
چکیده [English]

In this work, the relationship between Social Capital and the rate of expectations of officials was investigated via Survey method by using questionnaire. Statistical society was consisted of 400 citizens which were 20 years old and over. This work is based on Putnam's theory of social capital as well as Research model of Joseph Nye. The main Hypothesis was investigating the effects of increasing the rate of expectations of officials on the Social Capital. In the Introduction section, the objects, Necessity and the main queries were described. In the Literature section, some of the theses and works in the field of Social Capital were expressed. Theoretical definition of Social Capital in view of Bourdieu, Coleman, putnam and Fukuyama was declared and finally the theory of putnam was selected as theoretical framework. In the section of methodology, the Survey Method and the features of Statistical society were discussed. Obtained results were expressed in the form of descriptions, Bivariate correlation and regression data in the findings section. In this study, Social Capital was investigated in the term of general confidence, institution confidence, partnership politic, informal partnership, norms and valences. In the last section, the conclusion and surveying of the primary and secondary hypothesizes were expressed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Capital
 • Participation
 • norm
 • political expectations
 • Economic expectations

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1399
 • تاریخ دریافت: 25 شهریور 1398
 • تاریخ بازنگری: 12 مرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 21 مرداد 1399