تاثیر بحران هویت در عراق(پساصدام) بر جهت‌گیری سیاست‌خارجی جمهوری‌اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشکده حقوق، الهیات و علوم‌سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استاد‌یار گروه روابط ‌بین‌الملل دانشکده حقوق، الهیات و علوم‌سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)*

3 استاد‌یار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق، الهیات و علوم‌سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

عراق نمونه واگرایی و بحران هویت است. تعدد گروه‌های قومی، مذهبی، شکاف‌های سیاسی و اجتماعی را موجب شده است. بازیگران اصلی شیعیان، کردها و سنی‌ها می‌باشند. کرد و عرب، شکاف قومی و شیعه و سنی، شکاف مذهبی دارند. انقلاب اسلامی تحولات بنیادی در سیاست خارجی ایران بوجود آورد. همزمان در عراق صدام قدرت را تصاحب کرد. دیکتاتوری صدام فرصتی برای قومیت‌ها و هویت‌های مختلف نمی‌داد. با سقوط بعث، عراق وارد مرحله‌ای جدید و بی‌ثبات شد و گروه‌ها و قومیت‌ها، با اهداف متضاد سعی در ابراز سیاسی و اجتماعی هویت خود شدند. کشورهای منطقه و بالطبع ایران با تغییر در جهت‌گیری سیاست‌خارجی به توسعه نفوذ در این کشور دست زدند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بحران هویت در عراق بر جهت‌گیری سیاست‌خارجی جمهوری‌اسلامی با تاکید بر دوره پسا‌صدام برطبق تئوری سازه‌انگاری می‌باشد. در این مقاله، روش توصیفی‌‌‌-تحلیلی به کار رفته و در گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Identity Crisis in Iraq (post-Saddam) on the Islamic Republic of Iran Foreign Policy Orientation

نویسندگان [English]

 • Moslem Haghi 1
 • Mohammad Yousefi Joybari 2
 • Ehsan Shakeri Khoee 3
1 PhD student in International Relations, Department of Political Science and International Relations,Tabriz Branch, Islamic Azad University Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Tabriz Branch, Islamic Azad University Tabriz, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Tabriz Branch, Islamic Azad University Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Iraq is a prominent identity crisis example. Ethnic and religious multiplicity have caused political and social conflicting divisions. Shiites, Kurds, and Sunnis are the main group players. Kurdish and Arab are ethnic, Shiite and Sunni are religious groups. Islamic Revolution made fundamental changes in Iran's foreign policy orientation. In Iraq simultaneously, Saddam took power. Different ethnicities and identities had no expressing opportunity. US invasion and Ba'athist overthrow brought Iraq into a new and unstable phase, and various groups and ethnicities expressed their conflicting political and social identity goals and demands. Regional countries particularly Iran have expanded their influence in Iraq by changing the foreign policy orientation, to prevent others from increasing their effect. This study is to analyze and investigate identity crisis impact in Iraq on Iran's foreign policy orientation emphasizing the post-Saddam era (2003-2020) applying Constructivism Theory. The descriptive-analytical method and library resources used in collecting data and information.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crisis
 • identity
 • Identity Crisis
 • constructivism
 • Foreign Policy Orientation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399
 • تاریخ دریافت: 17 اسفند 1398
 • تاریخ بازنگری: 27 شهریور 1399
 • تاریخ پذیرش: 08 مهر 1399