تحول مفهومی ناسیونالیسم چینی و تأثیر آن بر تکوین سیاست خارجی توسعه گرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از مهم‌‌ترین فاکتورها در تعیین جهت‌‌ سیاست خارجی کشورها سبک و سیاق ملی‌‌گرایی در آن کشور است. در گفتمان سیاسی چین همانند بسیاری از کشورها گونه‌‌های متفاوتی از ملی‌‌گرایی وجود دارد. اما فقط یک گونه از ملی‌‌گرایی به جایگاه مسلط در سیاست خارجی چین رسیده است. مقاله پیش‌‌رو با بررسی انواع ملی‌‌گرایی در چین در پی پاسخ به این پرسش است که گونه مسلط ملی‌‌گرایی در چین چگونه به تکوین سیاست خارجی توسعه‌‌گرا کمک کرده است؟ در قالب نظریه سازه‌‌انگاری این فرضیه مطرح شده است که «دولت توسعه‌‌گرای چین ناسیونالیسم را به مسیر عمل‌‌گرایی سوق داده است و باعث تکوین سیاست خارجی توسعه‌‌گرا به عنوان یک برساخت سیاسی شده است.» نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سیاست خارجی توسعه گرایانۀ چین هم ابزار و هم محصول تفسیر اقتصادی از ناسیونالیسم است که باعث رشد فزاینده شاخص‌های اقتصادی در چین شده است.
. . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual Developments of Chinese Nationalism and its Impact on the development-oriented Foreign Policy

نویسندگان [English]

 • Ehsan Fallahi 1
 • Ali Omidi 2
 • Enayatallah Yazdani 2
1 PHD candidate at University of Isfahan
2 Associate professor at university of Isfahan
چکیده [English]

One of the most important factors which influence on states foreign policy is the kind of nationalism narrative. There are different kinds of nationalism in china's political discourse, but only one of it has taken dominant position in china's foreign policy. In this article the researchers shall examine main kinds of nationalistic attitudes in china and try to answer the following question: How dominant narrative of nationalism contributed to construct of the development-oriented foreign policy in china? Developmental outlook of china state has directed it to interpret and promulgate nationalism in a pragmatist way as well as along its development-oriented foreign policy. The main result of present article shows that china's development-oriented foreign policy has compelled Chinese ruling party to economic interpretation of nationalism which have lead to impressive economic indexes so that will replace the US dominant economic status in third decade of new millennium.
. . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها [English]

 • China
 • nationalism
 • Foreign Policy
 • constructivism
 • Development

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399
 • تاریخ دریافت: 26 شهریور 1398
 • تاریخ بازنگری: 23 مرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 08 مهر 1399