نقش ژئو پلتیک در تشدید بحران های بین المللی (مطالعه موردی بحران سوریه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 گروه روابط بین المل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در ایجاد، گسترش و تشدید بحران های بین المللی متغیر های متعددی نقش آفرینی می کنند؛ در این میان متغیر ژئوپلتیک وزن ویژه ای دارد. هدف این مقاله نیز بررسی رابطه بین این دو متغییر با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی است. هرچه موقعیت ژئوپلتیک کشور بحران زده از حیث دارا بودن منابع طبیعی و حضور در یک منطقه استراتژیک حائز اهمیت برای قدرت های بزرگ، برجسته تر باشد؛ بحران بوجود آمده استعداد بیشتری برای تبدیل شدن به یک بحران بین المللی را خواهد داشت. این فرضیه در مورد بحران سوریه به آزمون گذاشته می شود. مدعای پژوهش پیش رو درباره بحران سوریه این است که موقعیت برجسته ژئوپلتیکی( منابع مادی، ارزشی و استراتژیک) سوریه یکی از عوامل اصلی تشدید بحران این کشور در طول 10 سال گذشته بوده است. به عبارت دیگر اگر سوریه موقعیت فعلی ژئوپلتیکی ( حضور در مرکز خاورمیانه، همسایگی با اسرائیل و دریای مدیترانه، حضور در مرکز رقابت های منطقه ای بین جریان محافظه کار و انقلابی منطقه و منابع نفتی و گازی ) را نداشت؛ بحران در این کشور تشدید نمی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Geopolitics in Escalating International crises: Syrian crisis case study

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad aminabadi 1
  • Hossein Deheshyar 2
1 Department of International Relations, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University
2 Department of International Relations, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Although various variable are engaged in emerging and escalating of international crisis, geopolitical variable have some special and important weight . The purpose of this article is also to investigate the relationship between these two variables using descriptive-analytical method.The more prominent the Geopolitical situation of a crisis-ridden country (enjoying natural resources and location in a strategic region which is critical to great powers) the more potential for escalation of the existing crisis to International level.. In order to prove this hypothesis, the Syria crisis as a case study will be further considered and discussed. The claim of current research about Syria crisis is as follows: Syria's t geopolitical Salience (material, value and strategic resources) has been one of the main factors in the escalation The crisis of this country over the past 10 years. in other words if Syria did not have the current geopolitical position (presence in the Middle East Center, Neighborhood with Israel and the Mediterranean sea, presence in the regional competition center between the conservative and revolutionary states , oil and gas resources), the crisis in this country would not have been escalate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "geopolitics"
  • International crises"
  • "Syria Crisis"
  • "Geopolitical interests"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399
  • تاریخ دریافت: 18 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 25 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 28 مهر 1399