بحران در روابط فراآتلانتیکی و ظهور اورآسیاگرایی در سیاست خارجی ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روابط بین الملل دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این مقاله به‌دنبال فهم نظام‌مند سازوکارهای چرخش ژئوپلیتیکی سیاست خارجی ترکیه به اورآسیاست. برخلاف دیدگاه‌های غالب که اورآسیاگرایی یا چرخش به شرق را نمودی از تغییر ساختاری در سیاست خارجی ترکیه و خروج آن از اتحاد فراآتلانتیکی تئوریزه می کنند، این مقاله ظهور اورآسیاگرایی را نه به عنوان یک تحول پارادایمی در نگرش ژئوپلیتیکی آنکارا بلکه واکنشی عمل‌گرایانه به شرایط در حال تغییر ساختاری، منطقه‌ای و سیاست داخلی ترکیه طرح می‌کند. بر این اساس، مقاله با مفهوم بندی ژئوپلیتیکی اورآسیاگرایی در سیاست خارجی ترکیه، این ایده اصلی را مطرح می کند که بازتوزیع قدرت و ثروت بین‌المللی با ظهور قدرت‌ها و نهادهای شرقی در ساختار حکمرانی جهانی، بحران در روابط فراآتلانتیکی، الزامات راهبردی ژئوپلیتیک در حال تغییر منطقه‌ای به‌ویژه محیط پیرامونی ترکیه، و پویایی‌های سیاست داخلی به‌ویژه بعد از کودتای نافرجام 2016، آنکارا را به سمت چندجانبه‌گرایی و تنوع‌بخشی به ایده‌های ژئوپلیتیکی سوق داده است. ازاینرو، برای ترکیه مسئله اصلی انتخاب بین غرب و شرق نیست، بلکه موازنه‌گری در روابط بین قدرت‌ها و نهادهای غربی و شرقی به‌منظور تأمین استقلال استراتژیک و تثبیت موقعیت خود به عنوان یک قدرت نوظهور در محیط در حال تغییر بین‌المللی است. در چنین بستری، اورآسیاگرایی در سیاست خارجی ترکیه به معنای طرح جایگزینی در مقابل غرب‌گرایی سنتی این کشور نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Crisis in Transatlantic Relations and the Rise of Eurasianism in Turkish Foreign Policy

نویسنده [English]

  • Vali Golmohammadi
The Faculty of Humanities, Department of International Relations, Tarbiat Modares University Jalal AleAhmad, Nasr, Tehran, Iran. P.O.Box: 14115-111 Jalal AleAhmad, Nasr, Tehran, Iran. P.O.Box: 14115-111
چکیده [English]

This article seeks to explain the geopolitical mechanisms of Turkish foreign policy pivot to Eurasia in a systematic way. Contrary to the prevailing arguments manifesting Eurasianism as an international shift in Turkish foreign policy and its reorientation from the West, this paper argues that the rise of Eurasianism is a pragmatic reaction to the changing structural, regional and domestic politics environments rather than a shift of axis in Ankara's geopolitical vision. Accordingly, by the conceptualization of Eurasianism in Turkish foreign policy, this article contributes that; the global power shift with the rise of Eastern powers and institutions in the structure of global governance, crisis in transatlantic relations, changing regional geopolitics, and domestic political dynamics, especially in the post- 2016 coup, have led Ankara to pursues multilateralism and diversification of geopolitical vision. In such a context, Eurasianism or pivot to Erasia is not perceived as a geopolitical alternative to Turkey’s traditional Western orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eurasianism
  • transatlantic relations
  • Geopolitics and Foreign Policy
  • Turkey

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399
  • تاریخ دریافت: 02 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 01 آبان 1399
  • تاریخ پذیرش: 01 بهمن 1399