تبیین امنیتی شهرک سازی در کرانه باختری با رویکرد تله فضایی(2020-2000)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای دانشگاه آزاد

2 استاد دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز

3 عضو گروه علمی جغرافیای دانشکده جغرافیای دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

با تاسیس رژیم اسرائیل و مهاجرت جمعیت شهرک نشین با گرایشات فکری، سیاسی، قومی، نژادی و ... از کشورهای مختلف جهان، شهرک سازی در مناطق اشغالی کرانه باختری فلسطین شکل گرفت. شهرک نشینان با کارکرد مادی و معنوی حضور موثری در ساختار قدرت اسرائیل کسب کرده و وزن ژئوپلیتیکی خود را ارتقاء بخشیده اند و به عنوان بازیگر اصلی در عرصه داخلی و بین المللی اسرائیل نقش ایفا می نمایند، رژیم اسرائیل به شهرک نشینان امکانات مالی، رفاهی، تسهیلات ویژه همراه با آزادی عمل فرا قانونی عطا نموده است. شهرک نشینان به مرور کارکردها و مطالباتی داشتند که تحقق آنها تاثیر منفی بر امنیت یهودیان ساکن در داخل اسرائیل داشته است. بطوریکه یهودیان داخل اسرائیل هزینه شهرک ها و شهرک نشینان را در عرصه امنیتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و بین المللی می پردازند. این سوال مطرح می شود که آیا شهرک سازی برای اسرائیل یک تله فضایی است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که کارکرد شهرک سازی از سال 2000 به بعد در جهت تامین امنیت رژیم صهیونیستی نبوده و موجب تضعیف امنیت رژیم اسرائیل شده که در نتیجه می توان شهرک سازی را تله فضایی عنوان نمود.
این پژوهش به لحاظ ماهیت کاربردی و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات و بررسی اسناد و منابع اینترنتی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Security explanation of settlements in the west bank with the spatial trap approach (2020 - 2000 )

نویسندگان [English]

 • nasser Rajabnejad 1
 • Mohammad AKabari 2
 • Ali bijani 3
1 Colleague
2 Islamic Azad University Tehran Branch
3 Department of Geography, Faculty of Geography, Azad University, Tehran Branch, Markaz
چکیده [English]

With the establishment of the Israeli regime and the migration of the settlement population with intellectual tendencies, political, ethnic, racial, etc. tendencies from different countries of the world, settlements were formed in the occupied areas of the West Bank of Palestine. The settlers, through their material and spiritual functions, have gained an effective presence in the structure of Israeli power and have enhanced their geopolitical weight and play a role as a major player in the domestic and international arena of Israel. The Israeli regime has provided settlers with financial, welfare, and special facilities, as well as freedom of action. The settlers gradually had functions and demands, the fulfillment of which had a negative impact on the security of the Jews living inside Israel. As Jews inside Israel pay for settlements and settlers in security, political, social, cultural, legal and international dimensions.
The question arises that, Is settlement building a spatial trap for Israel?
The findings of the study show that the function of settlement construction since 2000 has not been to ensure the security of the Zionist regime and has weakened the security of the Israeli regime, which can be considered as a spatial trap. This research is in terms of applied quiddity and based on descriptive-analytical method and through collecting information and reviewing documents.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Israeli regime
 • West Bank
 • Settlement
 • Security
 • spatial trap

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399
 • تاریخ دریافت: 24 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 23 اسفند 1399
 • تاریخ پذیرش: 25 اسفند 1399