عوامل موثر بر کنشگری اتحادیه اروپا در حل منازعه ترانسنیستریا بر مبنای الگوی مجتمع‌های امنیتی منطقه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

ترانسنیستریا، یک منازعه ژئوپلتیک غیرفعال با نقش‌آفرینی روسیه و اتحادیه اروپا است. سیاست‌های اتحادیه اروپا در منطقه ترانسنیستریا، در قالب سیاست همسایگی اروپا و به طور مشخص طرح مشارکت شرقی می‌گنجد. هدف این پژوهش دریافتن این مسئله است که چرا باوجود تلاش‌های اتحادیه اروپا، منازعه ترانسنیستریا به‌صورت غیرفعال باقی‌مانده و دورنمای روشنی نیز برای حل آن مشاهده نمی‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش ازنظریه مجتمع‎های امنیت منطقه‌ای بوزان و ویور استفاده‌شده است. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که ترانسنیستریا قسمتی از مجتمع امنیتی منطقه‌ای است که تحت نفوذ روسیه قرار دارد و تلاقی آن با مجتمع امنیتی طراحی‌شده در طرح مشارکت شرقی، به اتحادیه اروپا اجازه حل‌وفصل منازعه را نمی‎‌دهد. تفاوت ساختار قدرت در دو مجتمع، در شکست این فرایند تاثیر دارد. ماتریس مجتمع‎های امنیتی منطقه‌ای در این حوزه از نوع متمرکز با زیرشاخه‌های قدرت برتر و نهاد برتر بوده و همین امر بر پیچیدگی حل منازعه تا حد زیادی افزوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effective Factors In EU`s Interaction in Transnistrian Conflict Resolution Process Based on Regional Security Complex Model

نویسنده [English]

  • Roxana Niknami
Regional Studies Department,/ Faculty of Law &n Political Science/ University of Tehran
چکیده [English]

Transnistria is located between Moldova and Ukraine. After 28 years, the conflict remains unresolved. Transnistria is a geopolitical conflict, not an ethnic one. This conflict is called (Frozen). Russia and the European Union are two important players in the Transnistrian conflict resolution process. Since 2003, the will of the EU has been to play an active role in Transnistria conflict resolution, and since 2005 the 5 + 2 talks have begun. The EU's most important policy in the region is the EaP, which is part of the ENP. This means that conflict resolution is driven by indirect tools, and therefore not very successful. All things considered, the question arises as to why, despite the efforts of the EU, the Transnistrian conflict remains frozen and there is no clear prospect of resolving it. This article hypothesized Transnistria is part of Russia's regional security complex & the intricacies of the complex and its intersection with the security complex proposed in the EaP do not allow the EU to resolve the conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transnistria
  • EU
  • Conflict Resolution
  • Regional Security Complex
  • Eastern Partnership

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400
  • تاریخ دریافت: 26 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 23 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 02 اردیبهشت 1400