تبیین چالش‌های ژئوپلیتیکی روابط ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه و قطب علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیأت علمی گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از مهمترین چالش های اثر گذار بر مناسبات کشورها با هم چالشهای ژئوپلیتیکی است که پیشرانه اثرگذاری در شکلدهی به تعاملات دو یا چند جانبه قلمداد می‌شود. روابط ایران و فرانسه در سطوح مختلف متأثر از استراتژی‌های ملی و نیز علائق ژئوپلیتیکی دارای تفاوتها و گاه تعارضاتی می‌باشد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، استفاده از منابع کتابخانه‌ای و نظرات متخصصان با استفاده از روش تاپسیس در پی بررسی چالش‌های روابط ژئوپلیتیکی ایران و فرانسه می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد متغیرهایی چون حضور گروه منافقین (مجاهدین خلق) در فرانسه و ایدئولوژی سیاسی متفاوت دو کشور، در سطح ملی، متغیرهایی چون سیاست خارجی تجدید نظرطلب ایران و عدم تمایل به همگرایی و تعامل در سطوح منطقه‌ای و تحولات ژئوپلیتیکی منطقه جنوب غرب آسیا در سطح منطقه‌ای و متغیرهای مبارزه ایران با تروریسم و افراط گرایی و تعلق ژئوپلیتیکی دو کشور به ساختارهای امنیتی متفاوت در سطح جهانی، بیشترین اثرگذاری را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the geopolitical challenges of Iran-France relations

نویسندگان [English]

  • siroos ahmadi 1
  • mostafa ghaderihajat 2
1 Faculty of Tarbiat Modares University
2 Faculty of Tarbiat Modares University
چکیده [English]

One of the most important challenges affecting the relations between countries is geopolitical challenges, which is considered to be the driving force of influencing the formation of bilateral or multilateral interactions. Iran-France relations at different levels affected by national strategies as well as geopolitical interests have differences and sometimes conflicts. This research seeks to investigate the challenges of geopolitical relations between Iran and France by descriptive-analytical method, using library resources and opinions of experts using TOPSIS method. The results show that variables such as the presence of the hypocrites (Mojahedin Khalq) in France and the different political ideologies of the two countries, at the national level, variables such as Iran's revised foreign policy and unwillingness to converge and interact at regional levels and geopolitical developments in Southwest Asia. At the regional level and the variables of Iran's fight against terrorism and extremism and the geopolitical affiliation of the two countries to different security structures at the global level, they have the greatest impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitics
  • Geopolitical challenge
  • Power
  • France
  • Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400
  • تاریخ دریافت: 11 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 08 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 02 اردیبهشت 1400