استراتژی ژئوپلیتیکی برای حل بحران بیماری های همه گیر

نویسندگان

1 استاد تمام گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

eopolitical Strategy to Settle the Crisis of Pandemic Diseases

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hafeznia 1
  • Ebrahim Roumina 2
1 Full Professor of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Pandemic Diseases
  • Geopolitic