امکان سنجی ژئوپلیتیکی وقوع موج دوم انقلاب های عربی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه غرب آسیا، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

2 دانش آموخته دکتری روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مقاله امکان‌سنجی وقوع موج دوم انقلاب‌های عربی در کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. با گذشت یک دهه از آغاز انقلاب‌های عربی، پرسش از احتمال وقوع موج دیگری از انقلاب‌ها به‌خصوص در کشورهای شبه‌جزیره عرب، یک پرسش پژوهی جدی است. پرسش دیگر آن است که در صورت وقوع موج دوم انقلاب‌های عربی در کشورهای شبه جزیرۀ عرب، ژئوپلیتیک منطقه چه تغییراتی به خود خواهد دید؟ پاسخ به این پرسش‌ها البته دشوار است اما آشکار است که نمی‌توان کشورهای حوزه شبه جزیره را در یک دسته‌بندی قرار داد. گذار در ساختار ژئوپلیتیک جهانی، متغیرهای درونی اثرگذار بر ژئوپلیتیک این کشورها، جایگاه متفاوت آنها برای قدرت‌های جهانی، حجم بالای تجارت این دو کشور با قطب‌های اقتصادی، موقعیت نیروهای غیربومی در این کشورها، در کنار مداخله نیروهای خارجی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در فرایندهای جابجایی قدرت، جملگی متغیرهای تعیین‌کنندۀ امکان‌پذیریِ یا عدم امکان وقوع انقلاب در این کشورهاست. با عطف نظر به متغیّرهای یادشده، این پاسخ فرضی مطرح می‌شود که وقوع انقلاب در برخی از کشورهای شبه‌جزیره عرب بعید اما در برخی دیگر، که از جمله شامل عربستان سعودی می‌شود، به رغم دشواری، امکان‌پذیر است. در راستای آزمون پاسخ فرضی در این مقاله به بررسی متغیرهای ترغیب کننده و بازدارنده انقلاب در دو کشور عربستان و امارات پرداخته و تأثیر هر یک از آن‌ها را بر تغییرات ژئوپلیتیکی ارزیابی می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Geopolitical feasibility of the second wave of Arab revolutions in Saudi Arabia and the United Arab Emirates

نویسندگان [English]

  • Hassan Ahmadian 1
  • Sajad mohseni 2
1 Assistant Professor, West Asia Department, Faculty of World Studies, University of Tehran
2 Tarbiat Modares, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper is going to assess the feasibility of the second wave of Arab revolutions in Saudi Arabia and the United Arab Emirates. A decade after the beginning of the Arab revolutions, the question of the possibility of another wave of revolutions, especially in the Arabian Peninsula, is a serious question. Another question is what changes will take place in the geopolitics of the region in the event of the second wave of the Arab revolutions in the countries of the Arabian Peninsula Especially in Saudi Arabia and UAE? These questions are difficult to answer, but it is clear that the countries of the peninsula cannot be categorized as one. Transition in the global geopolitical structure, internal variables affecting the geopolitics of these countries, their different positions for world powers, the high volume of trade between the two countries with economic poles, the position of non-indigenous forces in these countries on the one hand and the intervention of foreign forces in the region and trans-regional power shifts on the other hand are all variables that determine the possibility or impossibility of revolution in these countries. Given these variables, the hypothetical answer is that revolution is unlikely in some Arabian Peninsula countries, but possible in others, including Saudi Arabia. In order to test the hypothetical answer, in this article we examine the variables that encourage and deter the revolution in Saudi Arabia and the UAE and evaluate the impact of each of them on geopolitical changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arab revolutions, Geopolitics. Saudi Arabia, UAE, Arabian Peninsula

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1400
  • تاریخ دریافت: 23 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 24 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 15 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 15 بهمن 1400