قلمروهای از دست رفته ایران: بازنگری قرن 19 سرزمین پارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و علوم محیطی، دانشکده علوم زیستی و سلامت، دانشگاه آلستر، انگلستان

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

در طول تاریخ، بسیاری از سرزمین‌ها و کشورها مورد حمله، نفوذ، تصرف یا تقسیم قرار گرفته‌اند. در این تحقیق، قلمروهای از دست رفته ایران (پارس) در زمان قاجار (در طول قرن 19) مورد بررسی قرار گرفت. با وجود شکاف‌ها و عدم قطعیت‌های تاریخی‌، هیچ تلاشی برای بررسی چنین ادعاهای سرزمینی انجام نشده است. بنابراین‌، این اولین مقاله داده مبنا است که با رقومی کردن و رفع مشکل مختصاتی یک نقشه تاریخی در کشور به آن می پردازد. نقشه‌های تاریخی مورد استفاده در این تحقیق بر گرفته از اطلس های تاریخی ایران می باشد که بر اساس اسناد معتبر توسط تعدادی از محققان بنام جغرافیایی و تاریخی ایران در موسسه جغرافیای دانشگاه تهران و سازمان نقشه برداری کشور تهیه شدهاند. هر چند در این تحقیق درستی مرزهای ترسیم شده در آن زمان با توجه به اعتبار تهیه کنندگان آن‌ها مورد بررسی قرار نگرفت ولی تلاش شد تا مرزها با استفاده از الگوریتم‌های GIS با دقت بالا رقومی و پایگاه داده مکانی آن تشکیل شود. این مرزهای دوباره ترسیم شده در تلفیق با مرزهای موجود، قلمروهای قدیمی از دست رفته در زمان قاجار را مشخص کردند که مساحتی در حدود 1،827،160 تا 2،119،349 کیلومتر مربع می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iran lost territories: A revisited Nineteenth- century Persia

نویسندگان [English]

  • Farshad Amiraslani 1
  • Qadir Ashournejad 2
1 School of Geography & Environmental Sciences, Faculty of Life & Health Sciences, Ulster University, Coleraine BT52 1SA, UK;
2 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Iran lost territories: A revisited Nineteenth- century Persia

Abstract

Over millennia, many territories and countries have been attacked, intruded, captured, or divided. In this research, we debate surrounding the territories that have been lost in Iran (then Persia) over the past. No effort has been made to investigate such territorial claims despite historical knowledge gaps and uncertainties. As such, this first-ever data-driven paper undertook such investigation by digitising two maps prepared based on historical documents by a few well-known Iranian geographical and historical scholars. While we did not check the correctness of the boundaries drawn at that time, we strived to digitise boundaries using GIS methods with high precision. Those boundaries delineated old territories lost during the Qajar dynasty. It was revealed that the country lost a total land area between 1,827,160 km2 and 2,119,349 km2 during the 19th century.

Key words: Iran; Persia; Qajar; territory, historical Atlas

Key words: Iran; Persia; Qajar; territory, historical Atlas

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Persia
  • Qajar
  • territory, historical Atlas

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400
  • تاریخ دریافت: 30 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 30 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 11 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 25 بهمن 1400