چالش‌های ژئوپلیتیکی مذاکرات صلح خاورمیانه با تمرکز بر معامله قرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانجشوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

2 استادیار گروه روابط بین‌الملل، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روابط بین‌الملل، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

چکیده

طرح‌های صلح پیشین جهت حل مسئله فلسطین به علت عدم توجه مؤثر به چالش‌های سرزمینی از یکسو و انگاره‌های هویتی و نمادین دخیل در این مناقشه از سوی دیگر قادر به حل پایدار این منازعه نبوده‌اند و طرح معامله قرن هم از این قاعده مستنثا نیست. در این راستا پرسش اصلی مقاله حاضر این است که مهمترین چالش‌های ژئوپلیتیکی مذاکرات صلح خاورمیانه با تمرکز بر معامله قرن کدامند. یافته‌های این پژوهش که با رویکرد توصیفی-تحلیلی، روش اسنادی و گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای به دست آمده، نشان می‌دهد این طرح به علت نادیده‌انگاری چالش‌های عمیق سخت و نرم دخیل در مسئله فلسطین نظیر عدم ارائه راه حل پایدار برای آوارگان داخلی و خارجی فلسطینی، دامن‌زدن به چالش‌های هیدروپلیتیک و آبی با همسایگان به ویژه سوریه و اردن و نادیده‌انگاری جایگاه نمادین، امنیتی و سیاسی قدس برای فلسطینیان نه تنها قادر به حل پایدار مسئله فلسطین نیست بلکه به تعمیق و تشدید آن دامن می‌زند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Geopolitical Challenges of Middle East Peace Talks with Emphasis on "Deal of Century"

نویسندگان [English]

 • Mohammad Amin Hazrati Razlighi 1
 • Mahdi javdaniMoghaddam 2
 • Abuzar Gohari Moqaddam 3
1 Master’s Student of Islamic Studies and Political sciences, Faculty of Islamic studies and political science, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of International Relations, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of International Relations, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Previous peace plans which have been proposed to resolve the Palestinian issue have not been able to resolve the conflict permanently due to the lack of effective attention to territorial challenges on one hand and the identity and symbolic aspects involved in the conflict on the other hand and "Deal of Century" can not be excluded from this principle. In this regard, the main question of the current article is that "what are the most important geopolitical challenges of the Middle East peace talks focusing on deal of century, The findings of this study, which are obtained by descriptive-analytical approach, documentary method and collection of library data, reveal that this proposal is not only capable of providing a lasting solution to the Palestinian dispute, but also will lead to deepen and intensify it due to ignoring hard and soft geopolitical challenges involved in the Palestinian issue, such as not providing a sustainable solution for Palestinian at home and abroad, intensifying hydropolitical and water challenges with the neighbors, especially Syria and Jordan, and the disregard of the symbolic, security, and political position and importance of Jerusalem for the Palestinians.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Geopolitics
 • Middle East Peace Talks
 • Deal of Century
 • Palestine
 • Israel

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401
 • تاریخ دریافت: 18 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 20 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 02 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 02 تیر 1401