مدل سازی مدیریت آشوب در سیاست خاورمیانه ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روابط بین الملل، واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه روابط بین الملل ، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه روابط بین الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

چکیده

خاورمیانه کنونی را می‌توان خاورمیانه‌‌ای با مؤلفه‌ها و ویژگی‌های آشوب دانست؛ آشوبی که برآمده از ساختار ژئوپلیتیکی و هویتی-تاریخی پیچیده و دهه‌ها بحران بوده است. براین مبنا، امنیت در خاورمیانه آشوب‌زده، دچار دگردیسی بسیط شده و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر مهم و کنشگری تاریخی نیازمند الگوهای رفتاری منطبق با وضعیت و روندهای آشوب امنیتی است. در این قالب مقاله در پی پاسخ به این پرسش خواهد بود که الگوی رفتار منطقه‌‌ای ایران در فضای آشوب امنیتی خاورمیانه دارای چه مولفه ها و عناصری است؟ و فرضیه مقاله برای اثبات این موضوع است که ایران برای ایفای نقش منطقه‌‌ای در فضای آشوب نیازمند بهره‌‌‌‌‌گیری از الگوهای تعامل سازنده، موازنه‌سازی، ثبات ژئوپلیتیکی و نظم‌سازی تعاملی است و در پژوهش حاضر تلاش می شود تا با بهره‌‌‌‌‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی و مدل‌سازی نظری، روند تاریخی آشوب در خاورمیانه، مدل مدیریت آشوب ایران در سیاست خارجی استخراج و بازنمایی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Turbulence Management Model in The Iran's Middle East Policy

نویسندگان [English]

 • sohrab enami alamdari 1
 • Nozar Shafiee 2
 • ٍEbrahim Mottaghi 3
1 Department of International Relations, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of International Relations, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of International Relations, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The current Middle East can be considered a Middle East with elements and characteristics of chaos; The chaos that arose from the complex geopolitical and identity-historical structure and decades of crisis. For this reason, security in the troubled Middle East has undergone a simple metamorphosis, and the Islamic Republic of Iran, as an important actor and historical activist, needs behavior patterns that match the situation and trends of security chaos. The article will seek to answer the question, what are the components and elements of Iran's regional behavior pattern in the atmosphere of security chaos in the Middle East? And the hypothesis of the article is to prove that Iran needs to take advantage of patterns of constructive interaction, balancing, geopolitical stability, and interactive order to play a regional role in the chaotic atmosphere. In the research, an attempt is made to extract and represent the historical process of chaos in the Middle East, Iran's Turbulence management model in foreign policy by using the descriptive-analytical method and theoretical modeling.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chaos
 • Middle East
 • Iran
 • Strategic Management

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1401
 • تاریخ دریافت: 05 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 14 آبان 1401
 • تاریخ پذیرش: 19 آبان 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 19 آبان 1401