راهبردهای سیاست خارجی روسیه در منطقه خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اردکان

چکیده

اصولاً، قدرت، منافع، نقش، مسئولیت و رفتار بازیگران در سیستم بین‌الملل سیستمیک می‌باشد. بنابراین نقش بازیگران متغیر و همراه با تغییرات در سیکل قدرت بازیگران منقبض و منبسط می‌شود. روسیه یکی از بازیگران مهم سیستم بین‌الملل می‌باشد که در دوران حیات خود، نقش‌های انقباضی و انبساطی را در سیاست خارجی با توجه به تحولات در محیط پیرامونی و قدرت خود تجربه کرده است. این پژوهش با مفروض انگاشتن، تحولات قدرتی و نقشی و همگامی منافع و قدرت بازیگران در سیستم بین‌الملل سعی در بررسی راهبردهای سیاست خارجی روسیه در منطقه خاورمیانه دارد. ماحصل پژوهش حاضر اشاره به این مسئله دارد که با افزایش و احیای قدرت روسیه در سیستم بین‌الملل، منافع و نقش آن نیز افزایش و نقش آفرینی در مناطق پیرامونی از جمله خاورمیانه در دستور کار سیاست خارجی آن قرار دارد،بنابراین راهبرد این کشور در خاورمیانه متنوع و از چندجانبه‌گرایی محلی تا راهبردهای تنشی و ائتلافی متغیر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Russian foreign policy strategies in the Middle East region

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Faraji
Ardakan university
چکیده [English]

Basically, the power, interests, role, responsibility and behavior of the actors in the international system are systemic. Thus, the role of actors changing along with shift in the power cycle of actors. Russia is one of the most important actors in the international system, which during its lifetime has experienced contractionary and expansionary roles in foreign policy due to changes in its environment and power. This study tries to examine Russia's foreign policy strategies in the Middle East by assuming the power and role developments and the synchronization of the interests and power of the actors in the international system and the consequent necessity of a proportionate role in foreign policy according to the power realities. The result of the present study indicates that with the increase and revival of Russia's power in the international system, its interests and role also increase and play a role in the peripheral regions, including the Middle East, given its importance and impact on international power building on the political agenda. Accordingly, Russia's strategy in the region varies according to the country's threats and national interests, and varies from local multilateralism to tensions and coalition strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • power cycle
  • role fit
  • international system
  • role of actors
  • strategy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1401
  • تاریخ دریافت: 29 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 03 دی 1401
  • تاریخ پذیرش: 06 بهمن 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 06 بهمن 1401