جایگاه ایران در سیاست خارجی چین در پرتو سیاست خاورمیانه ای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش مسائل ایران،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

2 استاد گروه اندیشه سیاسی و مسائل ایران،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

3 استاد گروه اندیشه سیاسی و مسائل ایران،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.

چکیده

یکی از جلوههای ظهور چین در مقام یک قدرت جهانی، ماهیت سیاست خارجی این کشور است که تلاش می‌کند روابط دوجانبه خود را با مناطق مختلف توسعه دهد. یکی از مناطقی که چین تلاش کرده در آن نفوذ کند، منطقه خاورمیانه است. سؤال اساسی که این پژوهش قصد دارد به آن پاسخ دهد این است که ویژگیها و اصول و مبانی سیاست خاورمیانهایی چیست و در چارچوب آن سیاست، روابط چین با جمهوری اسلامی ایران چگونه تعریف و تعیین می‌شود. در پاسخ به این سوال استدلال می‌گردد که سیاست خاورمیانهایی چین همواره در یک مسیر تکاملی بوده است به گونهای که از یک سیاست مبتنی بر باورهای ایدئولوژیک به یک سیاست عمل‌گرایانه رسیده است. بر مبنای این سیاست، چین به دنبال توسعه متوازن با همه کشورهای منطقه و ازجمله جمهوری اسلامی ایران است به گونهای که موجب واکنش منفی دیگر دولتها و تقابل با ایالات‌متحده نشود.

چین، سیاست خاورمیانهای، عمل‌گرایی، منفعت اقتصادی، ایران

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The position of Iran in China's foreign policy in the light of its Middle East policy

نویسندگان [English]

 • Hoda Nazarzadeh 1
 • Ahmad Bakhshi ardistani 2
 • Mohammad Tohidfam 3
1 PhD student in political science ,central Tehran unit, Islamic Free University, Tehran, Iran
2 Professor of the Department of political thought and issues of Iran, central Tehran unit, Islamic Free University, Tehran, Iran
3 Professor of the Department of political thought and issues of Iran, central Tehran unit, Islamic Free University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the manifestations of China's emergence as a world power is the nature of its foreign policy, which tries to develop its bilateral relations with different region. And, One of the areas in which China has tried to penetrate is the Middle East region. The basic question that this research aims to answer is what are the features and principles of Middle Eastern politics and how are China's relations with the Islamic Republic of Iran defined and determined within the framework of that policy. In response to this question, it is argued that China's Middle East policy has always been on an evolutionary path, so that it has reached from a policy based on ideological beliefs to a pragmatic policy. Based on this policy, China seeks balanced interactions with all countries in the region, including the Islamic Republic of Iran, in a way that does not cause negative reactions from other governments and confrontation with the United States.

کلیدواژه‌ها [English]

 • China
 • Middle East politics
 • pragmatism
 • economic benefit
 • Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402
 • تاریخ دریافت: 21 اسفند 1401
 • تاریخ بازنگری: 09 تیر 1402
 • تاریخ پذیرش: 13 تیر 1402