تبیین بنیان‌های ژئوکالچر دو مدرسه علیگره و دیوبندیه در شبه‌قاره هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی تاریخ اسلام، تهران، ایران

2 استادگروه تاریخ دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

تاسیس دو مدرسه دیوبندیه و علیگره در اوتارپراداش هند متاثر از عوامل ژئوپلیتیک فرهنگی تحولات بسیاری را در منطقه برجای نهاد. مطالعه دستاوردهای علمی متفاوت این دو مدرسه؛ به همراه جریان‌سازی اسلامی و تاثیرگذاری بر جریان‌های فکری معاصر در کنار رقابت‌ میان آنها، پرسش مهمی را برانگیخت که چه عواملی موجب شد تا در این منطقه که مورد احترام بودائیان، هندوان و مسلمانان بود، دو اندیشکده متمایز شکل بگیرد؟‌پژوهش حاضر به روش تاریخی، تطبیقی- تحلیلی با رویکرد ژئوکالچر به واکاوی عوامل و علل ساخت این دو مدرسه بر اساس بنیان‌های ژئوپلیتیک فرهنگی پرداخت و نشان داد که در کنار تفاوت دیدگاه این دو مدرسه که ناشی از تمایزات فرهنگی و تقابلات مذهبی بود، عوامل بنیادینی چون تاثیر گسترش اسلام، حضور فعال علمای مسلمان به مثابه سازماندهندگان فضای گفتان دینی، حضور اقلیتی از بومیان به عنوان کارگزاران سنت در فضای گفتمان مذهبی، نفوذ انگلستان به عنوان بازیگران سیاسی خارج از فضای گفتمانی موثر بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explanation of the Geocultural Foundations of Aligarh and Deobandi Schools in the Indian Subcontinent

نویسندگان [English]

  • Asma Rezaei 1
  • Fatemeh Janahmadi 2
1 Tarbiat Modares University, Faculty of Literature and Human Sciences, Department of Islamic History
2 Professor. Department of Islamic History, Faculty of Literature and Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The establishment of two schools in Deoband and Aligarh in Uttar Pradesh, India, affected by geopolitical and cultural factors, brought about many changes in the region. Studying the different scientific achievements of these two schools; Along with the creation of Islamic currents and influence on contemporary intellectual currents, along with the competition between them, it raised an important question that what factors caused the formation of two distinct schools of thought in this region, which was respected by Buddhists, Hindus and Muslims? , a comparative-analytical study with a political geography approach analyzed the factors and causes of the construction of these two schools based on the foundations of cultural geopolitics and showed that in addition to the difference in the views of these two schools, which was caused by cultural differences and religious confrontations, fundamental factors such as the influence of the spread of Islam , the active presence of Muslim scholars as organizers of the space of religious discourse, the presence of a minority of natives as brokers of tradition in the space of religious discourse, the influence of England as political actors outside the space of discourse were effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indian subcontinent
  • Deoband
  • Aligarh
  • England
  • Geocultural

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1402
  • تاریخ دریافت: 11 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 26 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 29 مهر 1402