جغرافیای سیاسی مناقشات در دریای چین جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی مقطع دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

دریای چین جنوبی، به عنوان یکی از مهم ترین و بحث‌برانگیزترین منابع آبی جهان، در فضای پیچیده ژئوپلیتیکی به شمار می‌رود. این دریا اغلب، در معرض سوء تفاهمات و در برخی موارد تبلیغات جهت‌دار (پروپاگاندا)، بوده است. هدف این مقاله(چشم‌انداز)، فراهم‌سازی پس‌زمینه و اطلاعات اساسی درباره مناقشه در دریای چین جنوبی (که در واقع یک سری اختلافات است)، از منظر جغرافیای سیاسی، یعنی از منظر کشورهای ساحلی یا کشورهای که در یک پهنه آبی هم‌مرز است؛ و ادعاهای سرزمینی مربوطه آن ها بر سر فضاهای دریای چین جنوبی است(Agnew and et al,2015:4). به طور مشخص، این مقاله به مبانی مربوط به جغرافیای فیزیکی دریای چین جنوبی، و منشاء و توسعه ادعاهای مربوطه کشورهای ساحلی در مورد بخش‌هایی از دریای چین جنوبی، از جمله جزایر، صخره‌ها و ارتفاعات جزر و مدی[1]  متمرکز خواهد بود.

عنوان مقاله [English]

Political geography of disputes in the South China Sea

نویسنده [English]

  • Mohammad Shahab Ahmadi
PhD student in Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.