پیامدهای سیاسی طوفان‌های گرد و غبار ناشی از حوضه دجله و فرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد اقلیم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

گرد و غبار به‌عنوان یکی از مخاطرات حاصل از تعامل انسان و طبیعت، در سرتاسر حوضه دجله و فرات گسترش یافته است. این پدیده از جنبه‌ها و ابعاد مختلفی برخوردار است که یکی از آنها جنبه سیاسی می‌باشد. در مقاله حاضر به بررسی پیامدهای سیاسی گرد و ­غبار در حوضه دجله و فرات پرداخته شده است. سؤالی که در این پژوهش ـ به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی ـ بررسی شده، این است که: «عوامل سیاسی مؤثر در تشدید پدیده گرد و غبار در حوضه دجله و فرات کدام‌اند؟».  نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد افزایش نارضایتی سیاسی، افزایش مهاجرت، افزایش هزینه­های ملی، نقش‌آفرینی سازمان­های بین‌المللی و  تحت تأثیر قرار دادن سیاست کشورهای منطقه از پیامدهای سیاسی این پدیده بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Effects Resulting from Dust Storms in Tigris and Euphrates Basins

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hafeznia 1
  • Ahmad Taheri 2
  • Manuchehr Farajzadeh Asl 3
1 Full Professor of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 M.A of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Full Professor of Climatology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The dust phenomenon is spread across the Tigris and Euphrates river basins, as a hazard resulting from the human and environment interaction. The phenomenon has various aspects and one of them is the political one. In this article, the political effects of the dust phenomenon at the Tigris and Euphrates' basins are studied. Using analytic- descriptive method and based on library and filed research data gathering procedures, the research intends to examine this question: “what are the political factors affecting the exacerbation of dust storms at the Tigris and Euphrates' basins?"The obtained results indicate that the phenomenon has caused increases in political discontent, emigration, and national costs, role-playing of the international organizations and has affected the policies of the Middle East countries.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dust Storm
  • Political Effects
  • Tigris and Euphrates Basins