دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، دی 1395 
پیامدهای سیاسی طوفان‌های گرد و غبار ناشی از حوضه دجله و فرات

صفحه 13-38

محمدرضا حافظ‌نیا؛ احمد طاهری؛ منوچهر فرج‌زاده اصل


اندیشه‌های دینی و تأثیر آن در سازماندهی بنیادگرایی اسلامی

صفحه 86-99

سعید رضا خلخالی؛ عزت‌اله عزتی؛ عبدالرضا فرجی‌راد