موازنة جدید نقش منطقه‌ای ایران در سیاست راهبردی آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

سیاست قدرت‌های بزرگ در محیط منطقه‌ای با نشانه‌هایی از موازنة جدید همراه می‌شود. علت موازنه را می‌توان تغییر در ساختار قدرت منطقه‌ای دانست. در دوران ترامپ نشانه‌هایی از موازنة جدید در سیاست منطقه‌ای آمریکا نسبت به ایران به‌وجود آمده است. ترامپ تلاش دارد تا «سیاست موازنة خارج از حوزة سرزمینی» را در خلیج‌فارس و خاورمیانه شکل دهد. چنین رویکردی تمرکز بر ارتقاءگرایی منافع ملی و منطقه‌ای آمریکا در دوران ترامپ دارد. سیاست منطقه‌ای ترامپ در ارتباط با موازنة جدید منطقه‌ای ایران بر ساختار موازنة منطقه‌ای و سیاست بین‌الملل تأثیرگذار خواهد بود. سیاست منطقه‌ای باراک اوباما در ارتباط با ایران براساس نشانه‌هایی از «دربرگیری»، «همکاری‌های سازنده» و «مذاکره در ارتباط با موضوعات راهبردی» دانست. چنین رویکردی منجر به ارتقاء مرحله‌ای نقش منطقه‌ای ایران گردید. تیم سیاست خارجی اوباما به این موضوع اشاره داشتند که نقش ایران در موازنة منطقه‌ای از اهمیت لازم برای سیاست آمریکا برخوردار است. چنین رویکردی در رهیافت ژئوپلیتیکی ترامپ مشاهده نمی‌شود. ترامپ بر الگوهایی از تعامل براساس مؤلفه‌های راهبردی، جغرافیایی و ژئوپلیتیکی تأکید دارد. تیم سیاست خارجی ترامپ بر این موضوع تأکید دارند که رهیافت‌های امنیتی آمریکا می‌بایست بر محیط منطقه‌ای و راهبردی ایران اثرگذار بوده، به‌گونه‌ای که شکل جدیدی از منافع و اهداف آمریکا را بازتولید کند. نگرش تیم سیاست خارجی ترامپ ماهیت سیستمیک داشته و بر روند ارتقاء همکاری‌های گذشته آمریکا و اروپا با کشورهای حوزة خلیج‌فارس در ارتباط با امکان‌پذیری امنیت منطقه‌ای تأکید دارند. به‌همین دلیل است که زمینه برای شکل‌گیری نشانه‌هایی از امنیت منطقه‌ای دسته‌جمعی در سیاست راهبردی ترامپ برای محدودسازی موقعیت منطقه‌ای ایران مشاهده می‌شود.
    
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rebalancing of Iran’s Regional Role in U.S Policy

نویسنده [English]

  • Zohreh Poostinchi
Assistant Professor of Political Sciences, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Iran
چکیده [English]

Rebalancing of Power is one of the most important subjects for international and national security in U.S policy toward Iran and other regional actors. President Trump attempts to change U.S regional policy based on offshore balancing in Persian Gulf and Middle East. This approach concentrated on promotes U.S national interest. Trump’s policy will effect on regional structure of international politics. Barak Obama policy toward Iran concentrated on negotiation and engagement process for promote Iran’s position in regional and international politics. Obama foreign policy team argues that politics and international relations depended on Iran’s role in regional balancing of power. Geopolitical approaches emphasized on Trump interaction of geography and strategy. Trump’s team argues that defense and security policy depended on how U.S policy and regional countries collaborates their goals and interests. Trump’s foreign policy team has systematically tried, significant rapprochement among the Persian Gulf states on the issue of security almost impossible. For these reasons, a collective regionally crafted security arrangement that includes littoral states on Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Offshore Balancing
  • Regional Rebalancing
  • conflict
  • Security arrangement
  • Containment