دوره و شماره: دوره 12، شماره 41، فروردین 1395 
تفاوت‌های راهبردی سواحل ایران

صفحه 1-23

یدالله کریمی‌پور؛ حمیدرضا محمدی؛ محسن عزیززاده طسوج؛ ندیمه سلیم‌نژاد


تأثیر تحولات جهان عرب بر سیاست منطقه‌ای ایران و ترکیه

صفحه 166-188

سید حافظ موسوی؛ کیهان برزگر؛ سید عبدالعلی قوام؛ مهدی ذاکریان