تفاوت‌های راهبردی سواحل ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

4 مدرس دانشگاه فرهنگیان

چکیده

مناطق ساحلی به‌عنوان فصل مشترک و محل تلاقی دو زیست بوم خشکی- دریا، دارای ویژگی‌های بسیار متفاوتی از دیگر نواحی زمین است. این نوارها از سده شانزدهم با آغاز انقلاب دریانوردی، آرام آرام به کانون و هسته سیستم نوین‌ جهانی تبدیل شدند. چنان‌که از نیمه دوم سدة گذشته با ساحلی شدن اقتصاد، جمعیت‌ها و فعالیت‌ها به‌سوی آن کشیده شده‌اند. به‌عنوان نمونه تا سال 2010، حدود 7/3 میلیارد از جمعیت زمین در 100 کیلومتری ساحل زندگی می‌کردند.
اما تا جایی که به کرانه‌های ایران برمی‌گردد، به‌دلیل فضای امنیتی چیره بر دریا و کرانه‌ها بویژه در محور جنوب، چشم‌اندازها پیچیده بوده و نیازمند شناختی همه‌جانبه است. این کرانه‌ها با در اختیار داشتن تمام صادرات نفتی، بیشتر میدان‌های نفت- گاز، محورهای بازرگانی، ماهیگیری، ترانزیت و نیز کُنش‌های نظامی، در واقع پایه‌های استراتژیک ایران به‌شمار می‌روند. این در حالی است که جز در مفهوم ساحل بودن، هیچ شباهت چشمگیری میان سه کرانه دریایی ایران از دیدگاه کارکردهای استراتژیک به‌چشم نمی‌خورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Differences of Iran’s Coasts

نویسندگان [English]

  • Yadollah Karimipour 1
  • Hamidreza Mohammadi 2
  • Mohsen Azizzadeh Tasouj 3
  • Nadimeh Salimnejad 4
1 Full Professor of Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Political Geography, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 M.A of Political Geography, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Lecturer, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Coastal zone are considered as a cross point for two different marine and continental ecology. They have distinguishable characteristics and are different from other parts of the Earth. During 16th century and "navigation revolution" these areas transformed to an environment for “new global system”. Since then population has increasingly grown up and economy has been developed (about 3/7 billions of world population live in 100 kilometers around coastal areas).
Methodology
Using descriptive-analytical method and in the structure-agency model framework, this study intends to find strategic differences concerning to Iranian Coasts.
Findings
Iranian Coastal Zones are mainly dominated by insecure and turbulent conditions (Notably in South of Iran). Large parts of oil and gas based activities and its related economy are gathered in this zone and at the same time we do not see any convenient link between economic importance and Coastal zones and their unfavorable conditions.
Conclusion
The number of differences in the perspectives of all marine coastlines of Iran, in terms of climate, soil, natural contacts such as earthquakes, floods, access to fresh water, the development from the perspective of the quality of the human condition (HDC) and Human Development, GNP citizens and the general roles geo-economical, geo-strategy and geopolitics, is at least 104 cases.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coastal zone
  • Strategic differences
  • Iran