منطقه‌گرایی تطبیقی، همگرایی اقتصادی و استقرار امنیت؛ مطالعه موردی: سازمان کنفرانس اسلامی و آ سه آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 ـ دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه گیلان

چکیده

روند همگرایانه همکاری میان کشورهای یک منطقه یکی از پر بحث‌ترین مباحث در مطالعات منطقه‌ای می‌باشد. واقعیت سیاست بین‌الملل، امروزه بر این بنا دارد که چگونه مناطق مختلف با هم ارتباط دارند. تجارت بین‌الملل و سایر رژیم‌های بین‌المللی در حقیقت مدل‌های توسعه‌یافته ساختارها و روندهای همگرا میان کشورها در یک منطقه می‌باشند. بنابراین ما با نسخه منطقه‌ای و توسعه‌یافته این رژیم‌ها در سطح جهانی مواجه هستیم. سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) به‌عنوان یک سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی موضوع اصلی پژوهش حاضر به‌شمار می‌رود که با اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) به جهت سنجش همکاری‌های منطقه‌ای و پیشرفت در موضوعات اقتصادی و سیاسی مقایسه و مورد تحلیل قرار می‌گیرد. منطقه‌گرایی مقایسه‌ای ابزار ما جهت فهم دو سازمان و مقایسه بین آنها به‌شمار می‌رود.
    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Regionalism, Economic Integration and Security Settlement; Case study: OIC and ASEAN

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Mottaghi 1
  • Amirreza Ahmadi Khoy 2
1 -Full Professor of Political Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
2 Ph.D Student of International Relations, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

 
The integrative process of cooperation between countries in a region is an increasing discussed issue in area studies. The reality of international politics today is based on how regions are inter-connected. International trade or other international regimes are indeed the developed models of integrated structures and processes among countries within a region. Therefore we are facing with a regional extended version of some regimes at global level. Organization of Islamic Cooperation as a regional and intraregional organization is the main theme of current research in which will be analyzed and compared with Association of Southeast Asian Nations to understand dynamism of regional cooperation and progress in economic and security issues. Comparative regionalism is our tool to understand the two organizations and an analytical framework for comparison.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional cooperation. OIC. ASEAN. Economic integration
  • Security settlements