قدرت‌های منطقه‌ای و نظم جهانی پس از جنگ سرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با وقوع تحولات جدید در نظام بین‌الملل و بویژه تغییر در قطب‌بندی جهانی قدرت،‌ نقش قدرت‌های منطقه‌ای و جایگاه نظم منطقه‌ای در شکل‌دهی به نظم جهانی اهمیت زیادی پیدا کرده است. از این‌رو، مقالۀ حاضر بر روی مناطق و قدرت‌های منطقه‌ای و بررسی کارکرد، نقش و نفوذ آنها بر ارکان شکل‌دهنده به نظم جهانی متمرکز شده است. استدلال اصلی مقاله این است که پایان جنگ سرد، نظم جهانی، توزیع و نحوه اعمال قدرت در نظام بین‌الملل را تغییر داده است. با چندقطبی شدن نظم بین‌الملل، قدرت‌های منطقه‌ای مایل‌اند نقش تعیین‌کننده‌تری را در مدیریت جهان به­عهده بگیرند و در تنظیم سیاست‌های جهانی ایفای نقش کنند. پایان جنگ سرد و گذر از نظم دوقطبی به نظم چندقطبی، ظهور مناطق و افزایش توانمندی‌های قدرت‌های منطقه‌ای در مدیریت و ایجاد نظم در منطقه و ورود به ساختار تصمیم‌گیری‌های جهانی را به همراه داشته است. در مقاله حاضر، بررسی ماهیت قدرت‌های منطقه‌ای و اهداف آنها در گرایش به‌سوی منطقه‌گرایی و نقش نظم منطقه‌ای در بازتعریف نظم جهانی بررسی شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regional Powers and World Order in the Post Cold War Era

نویسندگان [English]

  • Seyed Masoud Mousavi Shafaee 1
  • Farzaneh Naghdi 2
1 Assistant Professor of International Relations, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Ph.D Student of International Relations ,Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 

The end of the cold war has changed world order in terms of the distribution and structure of power in international system. Following the growth of regional powers and international system’s shifting from bipolarity to multi-polarity, regional powers, undertaking key tasks in the crisis management, are likely to play an active and determining role in new world order and change world management trends with a view to securing their region as well as their own interests. According to this article, the end of the cold war between the East and West and transition to multi-polar structure has carried opportunities for the newly emerging regional powers as regards the enhancement of the their capabilities in the management and establishment of regional order as well as entrance to the global decision-making structures. This article reviews the nature of regional powers, their reasons to support regionalism, and the role of the regional order in re-defining the world order.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • World systems
  • Regional power
  • regionalism
  • Regional Order
  • World order