مدیریت مرزها؛ راهبرد حکومتها جهت برقراری نظم و امنیت در کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 - دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی

3 - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

روند تحولات صورت گرفته در عرصه­های مختلف نظیر جهانی شدن و ورود به عصر اطلاعات زمینه وابسته­تر شدن کشورها به یکدیگر و ارتباط نزدیک بین آنها را برای دستیابی به منافع و اهداف خود در عرصه­های مختلف فراهم آورده است. به‌گونه­ای که هیچ کشوری نمی­تواند در چارچوب بسته مرزهای خود به سر برده و همه نیازهای خود را به‌صورت مستقل تأمین نماید. در این راستا، کشورها برای دستیابی به منافع خود در عرصه‌های بین‌المللی نیازمند بازگشایی مرزهای خود برای بهره‌گیری از فرصت­های جدید هستند. از سوی دیگر در کنار این منافع و فرصت­ها، مسائل و چالش‌هایی نیز وجود دارد که به‌صورت­های مختلف کشورها را تحت تأثیر قرار داده و نظم و امنیت در درون کشور را با مشکل مواجه می­سازد. در این بین کشورها باید بتوانند مرزهای خود در عرصه‌های مختلف فضای عینی، فضای سایبری و هویتی (ادراکی) را تا حدی باز کنند تا منافع و فرصت‌های آن سوی مرز را کسب کرده و تا حدی مرزهای خود را بسته نگه دارند که ناامنی­ها و چالش­های فراسوی مرزها زمینه بی­نظمی و ناامنی را در درون کشور و جامعه به وجود نیاورند که این امر از طریق مدیریت مرزها امکانپذیر است. بر این اساس، مقاله حاضر بر آن شده است تا ضمن بیان مفهوم مدیریت مرزها، به تبیین چگونگی مدیریت مرزها در عرصه­های مختلف عینی، سایبری و هویتی و رابطه آن با نظم و امنیت در درون کشور بپردازد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Border Management; as Strategy of States to Maintain Order and Security in the Country

نویسندگان [English]

  • Mohsen Janparvar 1
  • Mahdi Hosseinpour Motlagh 2
  • Ali Mehro 3
1 - Assistant Professor of Political Geography, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
2 -PhD Student of Political of Geography, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 -MA in Geography and Rural Planning, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 

The process of accomplished evolution in different areas such as globalization and entering to information era causes more inter dependency of countries and their close relationship to reach self-interests and goals in different areas; so that no countries can live in their close borders and satisfy all their needs independently. So, the countries need to open their borders for using new opportunities to reach self-interests in international community. On the other hand, there are some problems and challenges besides these interests and opportunities that affect countries in different ways and encounter their order and security with some problems. Meanwhile, countries should open their borders in different grounds of objective space, cyberspace and identical (perceptional) to catch interests and opportunities of overseas, and close their borders to some extend so that insecurities and challenges of overseas can’t bring disorder and insecurity into the country and society; this can be possible by border management. So, this paper tries to explain the state of border management in different grounds of objective, cyber and identity and its relation to order and security inside the country, besides expressing the concept of border management.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border
  • Border management
  • order
  • Security