ارتباط کیفی بین محیط جغرافیایی و امنیت ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

2 - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی

3 - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه پلیس

چکیده

درک محیط امنیتی به‌عنوان یکی از مشکلات و چالش‌های جغرافیایی امنیت باعث توجه چرخه‌های سیاسی و علمی شده و آن را به‌سوی این دو مؤلفه کشیده است. از زمانی که بحث جغرافیای امنیت با مطالعه و بازبینی روابط بین‌المللی و ارتباط‌شان در میان عوامل امنیتی در سطح محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی مطرح گردیده، شباهت‌های نزدیکی با موضوعات مطالعه شده در خصوص امنیت ملی، بویژه در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی آشکار شده است. همین امر باعث ایجاد ابهامی در خصوص دلایل ضرورت این دو علم یعنی امنیت ملی و جغرافیا و روابط‌شان نسبت به یکدیگر و با مفاهیم مشترک و مشکلات‌شان در میان دانشجویان و محققان شده است. سؤال اصلی تحقیق حاضر عبارتست از:  علت اصلی شباهت و ارتباط بین جغرافیا و امنیت ملی چیست؟ همراه با این سؤال، سؤالاتی دیگر نیز قابل طرح می‌باشند که عبارتند از:
1- چه ارتباطی بین جغرافیا، امنیت ملی و ژئوپلیتیک وجود دارد؟
2- مفاهیم مشترک و مشخص این سه پدیده چیست؟
3- چه روش شناسی مشترک و متفاوتی بین دو علم وجود دارد؟
در تحقیق حاضر تلاش شده تا به سؤالات فوق از طریق روش مقایسه پاسخ داده شود. بر اساس نتایج حاصل، دلیل اصلی شباهت بین جغرافیا و امنیت ملی را می‌توان مطالعه مفاهیم کلیدی مسائل کشور و حکومت در هر دو دانش عنوان نمود. در میان مباحث مطرح شده در حفاظت جغرافیایی از امنیت ملی، مطالعه روابط واحدهای سیاسی به مطالعات امنیتی نزدیک‌تر است. در خصوص روش‌شناسی، مفاهیم مقیاس و سطح تجزیه و تحلیل نقش‌های محوری و حیاتی در دسته‌بندی اطلاعات، محدودسازی و طبقه‌بندی دارند.
 
.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Qualitative Relation between the Geographical Environment and the National Security

نویسندگان [English]

  • Hossein Asarian Nejad 1
  • Mohsen Rostami 2
  • Leila Modabber 3
1 - Associate Professor, Supreme National Defense University, Tehran, Iran
2 - MA Student of Political Geography, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 - MA Student of Mmanagement, Police University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 

Understanding the security environment, as one of the issues of security geography, has attracted the attention of scientific and political circles. Since the main topic of geo-security, i.e. reviewing and studying the international relations and links among the security factors of environment on the local, national, regional and global scale, has a close similarity to the subjects being studied in the national security, particularly at national, regional and international levels. This has resulted in ambiguity regarding the essential reason of the two sciences of national security and geography and their relation with each other and the common and specific concepts and issues of these two among the students and researchers. The main question of the present paper is as follows: "what is the main reason for the similarity between geography and national security?" In addition to this question, there are other questions including:
A- What is the relation among geography, national security and geopolitics?
B- What are their specific and common concepts?
C- What are the methodological similarities and differences between these two sciences?
In the present paper, efforts have been made to answer the given questions through comparative method. Based on the achieved results, the main reason for the similarity between geography and national security is studying the key concept of country and government in both sciences. Among the present discussions in the protection geography of national security, the study of relations among the political units is more similar to the study of security. In terms of methodology, the concepts of "scale" and "analysis level" have the pivotal role in classifying the information, limitation and the range of variables. In terms of ideological schools and methodology, there are also some interesting similarities and differences among the two sciences which will be discussed in this paper.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security geography
  • national security
  • Security environment
  • Geopolitics
  • Country
  • Analysis level