به‌هم پیوستگی ژئوپلیتیکی خلیج فارس و اقیانوس هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ـ استادیار علوم سیاسی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

چکیده

در مقاله حاضر رابطه همزیستی بین دو منطقه‌ ژئوپلیتیکی خلیج فارس و اقیانوس هند مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که دسترسی خلیج فارس به آبهای آزاد جهان از طریق آبراههای اقیانوس هند امکانپذیر است، ژئوپلیتیک آبراه‌ها نیز بایستی در پرتو ژئوپلیتیک اقیانوس هند مورد مطالعه قرار گیرد. مدعای اصلی این مقاله آن است که یک رابطه همزیستی بین خلیج فارس و اقیانوس هند وجود دارد که بسیار فراتر از ارتباطات ریخت‌شناسی وجغرافیایی می‌باشد. در واقع، این همزیستی یک ماهیت ژئوپلیتیکی- جغرافیایی دارد که در قالب نظریه ژئوپلیتیکی «میدانهای متحد» استیفن جونز قابل تحلیل است. در این چارچوب، خلیج فارس به‌گونه‌ای ارگانیک به اقیانوس هند وابسته است. به‌نحوی که هر تحولی در منطقه خلیج فارس می‌تواند تأثیری جدی بر تحولات منطقه‌ اقیانوس هند بر جای ‌گذارد. داده‌های مورد نیاز برای مطالعه حاضر با روش اسنادی جمع‌آوری شده و در چارچوب نظریه «میدان‌های متحد» استیفن جونز مورد تحلیل قرار گرفته است.
   
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Persian Gulf-Indian Ocean Geopolitical Intertwinement

نویسنده [English]

  • Seyed Sadrodin Mousavi Jashni
- Assistant Professor of Political Sciences, Faculty of World Studies, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 

The present paper is an attempt to discuss the symbiotic relationship between two geopolitical regions, i.e. the Persian Gulf and Indian Ocean.  Since the Persian Gulf access to the high seas is through the Indian Ocean sea-lanes, geopolitics of oil routes also should be studied in the light of the geopolitics of Indian Ocean. The main contention of the present paper is that there is a symbiotic relationship between the Indian Ocean and Persian Gulf which goes much beyond mere morphological geographical connections. In fact, this symbiosis has a geopolitical-geographical nature as described by Stephen Jones' geopolitical theory of Unified Fields. In this perspective, the Persian Gulf is vitally dependent on the Indian Ocean while any development in the Persian Gulf would crucially affect the developments in Indian Ocean. The data required for this research were collected through documentary method which included books, journals and data available in statistical centers. The collected data have been analyzed to test the hypothesis within the framework of Stephen Jones’ Unified Field Theory. The findings of the research sustain the hypothesis indicating that there is a geopolitical symbiosis between the two water bodies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Gulf
  • Indian Ocean
  • Iran
  • Unified fields
  • Oil