تحلیل ژئوپلیتیکی جنبش خودمختاری آذربایجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ـ استادیار علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تشکیل فرقه  دموکرات آذربایجان به‌طور سنتی توسط محققین غربی و ایرانی چیزی جز یک جنبش دست نشانده اتحاد جماهیر شوروی نبوده است. این رویکرد تحقیقاتی به نقش اتحاد جماهیر شوروی اهمیت خاصی در تشکیل فرقه دموکرات در آذربایجان قائل شده است. حضور یک رژیم کمونیستی در همسایگی آذربایجان ایران می‌توانست عاملی قدرتمند در حمایت از حزبی با عقاید سوسیالیستی تلقی شود زیرا فرقه دموکرات نمی‌توانست بدون پشتیبانی و راهنمایی اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شود. این پاسخ طبعاً منطقی به‌نظر می‌رسد و دقیقاً قابل توجیه بوده، اما باید در نظر داشته باشیم که مسئله آذربایجان یک مسئله پیچیده با انگیزه‌ها و تنش‌های بسیار زیاد بوده است.
    
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitical Analysis of Azerbaijan Autonomous Movement

نویسنده [English]

  • Najleh Khandagh
- Assistant Professor of Political Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 

The establishment of the Dimukrat party of Azerbaijan has been traditionally interpreted by both Western and Persian scholars as nothing but a soviet creation. It is an approach characterized by the importance given to the role of the Soviet Union within the province of Azerbaijan: the presence of this Communist regime has been assumed to have been such a powerful factor that the establishment of a party with so marked an affinity with socialist ideas could not have come about except under its direction and aegis. This is an answer, however, which fits the facts too neatly, a trap of which we must beware, since it conveniently hides much more complicated motivations and tensions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azerbaijan
  • Autonomous movement
  • Qavam
  • Soviet revelotion
  • Britain
  • American